Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea totesi toistamiseen Suomen työmarkkinatuen tason riittämättömäksi

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on antanut 5.5.2017 päätöksensä Suomen sosiaalioikeudellisen seuran (SSOS) kanteluun työmarkkinatuen tasosta (Päätös 108/2014). Sosiaalisten oikeuksien komitea toteaa päätöksessään työmarkkinatuen tason olevan liian matala. SSOS katsoi kantelussaan, että työmarkkinatuen taso on liian alhainen eikä vastaa Euroopan sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia. Suomi on sitoutunut peruskirjan noudattamiseen.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea katsoo päätöksessään, että työmarkkinatuen tason tulee antaa riittävän turva. Riittävänä turvana komitea pitää 50 prosenttia kunkin maan ekvivalentista mediaanitulosta. Suomessa 50 prosenttia ekvivalentista mediaanitulosta vuonna 2014 oli 987 euroa kuukaudessa ja työmarkkinatuen nettomääräinen suuruus oli 561,50 euroa kuukaudessa. Työmarkkinatuen määrä vastasi noin 28 prosenttia ekvivalentista mediaanitulosta, joka ei komitean päätöksen mukaan ole riittävä taso työmarkkinatuen kaltaiselle sosiaaliavustukselle eikä riitä kattamaan henkilön perustarpeita.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on todennut jo aiemmin vuonna 2015 antamassaan päätöksessään (88/2012) , että työmarkkinatuen taso ei ole riittävä. Komitea toteaa nyt Suomen rikkovan toistuvasti sosiaalisen peruskirjan artiklan 13.1. kohtaa.

Euroopan sosiaalisen peruskirjan velvoitteet on Suomessa ohitettu ja leikkauksia perusturvaan tehdään edelleen. Perusturvaetuuksia alennettiin vuosina 2016 (0,4 %) ja 2017 (0,85 %) ja taso jäädytettiin luopumalla indeksikorotuksista vuoteen 2020 saakka. Lisäksi suunnitteilla on uusia leikkauksia ja kiristyksiä työttömyysturvaan ja asumistukeen. Perusturvan alhaisuus ja leikkaukset etuuksiin tulevat entisestään lisäämään köyhyyttä Suomessa. Sosiaalioikeudellinen Seura vaatii suunnan muutosta ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan noudattamista Suomessa. Perusturvaetuuksien tasoa on myös nostettava.

Päätös kokonaisuudessaan on luettavissa englanniksi oheisessa liitteessä.

Lisätietoja:
Suomen sosiaalioikeudellisen seuran puheenjohtaja Yrjö Mattila, 040-7154166, [email protected]

Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan liittyy raportointi- ja kantelumenettely perussopimuksen toteutuksen turvaamiseksi. Valtio on velvollinen raportoimaan sopimuksen artiklojen toteuttamisesta määräajoin Euroopan Neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealle. Komitea tekee raporttien pohjalta johtopäätöksiä siitä, onko maan käytäntö yhdenmukainen peruskirjan kanssa. Lisäksi peruskirjaan liittyy kantelumenettely, jossa järjestöillä on mahdollisuus kannella sosiaalisten oikeuksien komitealle, mikäli katsotaan, että maan käytäntö ei täytä perussopimuksen ehtoja.