European Minimum Income Network – Suomen maaraportti

EAPN-Fin on ollut vuonna 2014 mukana Euroopan komission rahoittamassa European Minimum Income Network -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteisymmärrystä siitä, millä toimenpiteillä riittävä ja saavutettava vähimmäistoimeentulo turvattaisiin EU:n jäsenvaltioissa.

EMIN-työssä on analysoitu maittain nykyisiä kehityssuuntia ja mahdollisia esteitä riittävän vähimmäistoimeentulon saamiseen. Hankkeessa mukana olevien maiden osalta julkaistaan kunkin valtion tilanteista kertovat kansalliset raportit.

Suomen raportti on luettavissa ja tulostettavissa näiltä sivuilta PDF-tiedostona.

EMIN-hanke on tehnyt maaraporteista myös Euroopan laajuisen yhteenvedon.