Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen -hankkeen julkaisuja

Suomen Akatemian rahoittamassa 3-vuotisessa (2011–2014) Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen (PalKO) -hankkeessa on ollut tavoitteena tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa hyvinvointipalvelujen ja kansalaisosallistumisen (erityisesti kaikkein vähiten osallistuvien marginaaliryhmien) välisestä suhteesta Suomessa.  Hankkeen on toteuttanut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalitieteiden yksikkö ja EAPN-Fin on ollut hankkeen yhteistyökumppani.

Tutkimuksessa on paikannettu kansalaisten osallistumista edistäviä ja estäviä tekijöitä hyvinvointipalveluissa. Tutkimus toteuttiin vertailuna Kokkolan ja Jyväskylän pitkäaikaistyöttömien julkisissa sosiaali- ja työvoimapalveluissa.

Tänö vuonna päättyvässä hankkeessa on ilmestynyt joukko julkaisuja, jotka ovat saatavilla hankkeen verkkosivuilta. Edelleen on tulossa vielä pari julkaisua, joista toisessa nuoret työttömät aikuiset kirjoittavat itse kokemuksistaan palveluissa ja toinen koskee tutkimuksen osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmällistä antia.

Hankkeen julkaisuista käydään parhaillaan keskustelua myös verkossa, katso mm. ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan kirjoitus Sosiaalitarkkailija-blogissa.