Keväällä tulossa tuloksia EAPN-Finin asiakasmaksukyselystä

Lähes tuhat ihmistä vastasi EAPN-Finin viime syksynä tekemään kyselyyn sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen ja niiden perinnän vaikutuksista ihmisten elämään. Vastauksista huokuu vastaajien arjen hätä, huoli ja kuulluksi tulemisen tarve. Kyselyn tulokset julkaistaan keväällä 2020 EAPN-Finin verkkosivuilla.

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto Suomessa EAPN-Finin Terveys-ja köyhyys -työryhmä järjesti syksyllä 2019 avoimen verkkokyselyn sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista ja niiden perinnän vaikutuksista. Kysely sisälsi myös kysymyksiä perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksista ihmisten elämään.

Kyselyllä kartoitettiin vastaajien asiakasmaksuihin, lääkkeisiin ja Kela-kyyteihin kuukausittain meneviä rahasummia. Lisäksi kerättiin kokemuksia pikavippeihin turvautumisesta, velkaantumisesta, perintätoimiston asiakkaaksi joutumisesta tai ulosottotilanteista lakisääteisten asiakasmaksujen tai Kelan omavastuuosuuksien vuoksi.

Kysely oli avoinna 24.5–30.9.2019. Siihen oli mahdollista vastata suomen ja ruotsinkielillä. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi anonyymisti lähes tuhat henkilöä. Kyselyyn saatiin runsaasti avovastauksia, joista huokuu vastaajien arjen hätä, huoli ja kuulluksi tulemisen tarve. Kyselyn tulokset ja raportti julkaistaan keväällä 2020 EAPN-Finin verkkosivuilla.

Kysely on jatkoa vuonna 2017 asiakasmaksujen kohtuullistamisesta tehtyyn asiakasmaksulain 11§ käytöstä tehtyyn kyselyyn. Sen pohjalta voitiin todeta, että asiakasmaksujen kohtuullistamis- ja alentamispykälän tunnettavuus ja käyttö oli heikkoa niin kansalaisten kuin ammattilaistenkin keskuudessa.

Asiakasmaksut aiheuttavat suurta arjen ahdinkoa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja diakoniatyön kokemuksen perusteella tiedetään, että asiakasmaksut aiheuttavat osalle ihmisistä suurta arjen ahdinkoa. Potilasjärjestöjen tekemän laajan jäsenkartoituksen mukaan noin joka neljäs pitkäaikaissairas tinkii muista välttämättömistä menoista, kuten ruuasta, lääkkeiden vuoksi. Viidesosa joutuu tinkimään menoistaan asiakasmaksujen vuoksi.

Yhä useammin asiakasmaksut johtavat velkaantumiseen: vuonna 2018 lähes 390 000 julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittyä asiakasmaksua päätyi ulosottoon, mikä on noin viidennes edellisvuotta enemmän. Lisäksi monet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen terveydenhuollon asiakas- ja lääkemaksuissa.


Lue lisää

Asiakasmaksulakiin vaikutetaan nyt!

Kirjoittaja ja lisätietoja: Tuula Paasivirta EAPN-Fin Terveys- ja köyhyystyöryhmän puheenjohtaja tuula.paasivirta(at)pp.inet.fi