Köyhä julkisuudessa -kuulemistilaisuus 18.4. klo 16

”Millä ehdoilla julkisuudessa köyhyyskysymyksessä?” -pyöreän pöydän keskustelu.

Aika: keskiviikkona 18.4.2018 klo 16 – 19
Paikka: Kirkkohallitus, Eteläranta 8
Ilmoittautuminen tämän linkin kautta: www.lyyti.in/koyha_julkisuudessa

Tilaisuuden tavoite: Kartoittaa köyhyyttä kokeneiden toiveita, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä median kanssa työskentelystä köyhyyskysymyksissä. Esitellään maaliskuussa tehdyn media aiheisen kyselyn tuloksia. Syksyllä 2018 julkaistaan opas Köyhä julkisuudessa ja siksi haluamme kuulla kokemus- ja erityisasiantuntijoiden kokemuksia ja mielipiteitä. Kaikki pääsevät keskustelemaan. Tilaisuus on ensimmäinen usean tilaisuuden sarjassa.

Puheenjohtaja Tiina Saarela Kuka Kuuntelee köyhää? verkosto

Ohjelma:

16:00 Kahvit
16.30 Tervetuloa Tiina Saarela
16:35 Avaus ja hankkeen kuvaus Tuula Paasivirta
16:45 EAPN fin:n oppaan esittely EAPN fin:n edustaja
17:00 Pyöreän pöydän keskustelu
18:00 Yhteiskeskustelu
18:30 Loppusanat työryhmän jäsenet

Tilaisuudesta tehdään muistio, joka löytyy toukokuussa verkkosivuilta.

Tervetuloa!

Järjestäjä:
Kuka kuuntelee köyhää? –verkosto (3K) www.kukakuunteleekoyhaa.fi

Lisätietoja:
Tuula Paasivirta, [email protected]
Tiina Saarela, [email protected]