Vastaa kyselyyn sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä ja kirkon diakoniatyössä on usein tullut  vastaan tietämättömyys asiakasmaksulain 11 §:n sisällöstä. Pykälässä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, jos maksu vaarantaa henkilön toimeentulon. EAPN-Finin Köyhyys ja Terveys -työryhmä haluaa selvittää, kuinka laajasti tätä lain kohtaa sovelletaan.

Osallistuthan nettikyselyyn tästä, jos olet

  • sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä tai kokemuskouluttaja,
  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas tai potilas,
  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan läheinen tai
  • järjestön tai seurakunnan työntekijä tai vapaaehtoinen.

Kyselyyn vastaaminen vie n. 5 – 15 minuuttia. Vastaukset annetaan anonyymisti. Jos kirjoitat avoimeen vastaukseen tunnistetietoja, ne häivytetään julkaistavista tuloksista. Kysely päättyy 16.11.2015.

Järjestämme seminaarin kyselyn tulosten pohjalta alkuvuodesta 2016.

Tiedustelut:
Sosiaalineuvoja Pirkko Jantunen, Mielenterveyden keskusliitto ry, pirkko.jantunen(at)mtkl.fi, 040 5136213
Asiantuntija Tiina Saarela, Kirkkohallitus, tiina.saarela(at)evl.fi, 050 3448573