Miten aktiivimalli vaikuttaa toimeentulotukea saaviin työttömiiin?

SOSTEn asiantuntijat käsittelevät tuoreissa blogikirjoituksissaan työttömien aktivointiin pyrkivien mallien ongelmia. Viime kesänä olivat yhtä aikaa lausunnoilla sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema työttömyysturvan aktiivimalli ja työ- ja elinkeinoministeriön työnhaun aktiivimalli, sittemmin omatoimisen työnhaun malli. STM:n malli on jo vuoden alusta voimassa, mutta sen soveltamisohjeita vasta pohditaan – vielä ei esimerkiksi ole selvää, miten se vaikuttaa toimeentulotukea saavien työttömien toimeentuloon, Anna Järvinen kirjoittaa.

Järvinen korostaa, että työttömän oikeusturvalle on erittäin huolestuttavaa, että jo voimassa olevan lain soveltamista vasta linjataan. ”Työtön ihminen ei siis vielä pysty arvioimaan, minkä suuruinen hänen etuutensa on huhtikuusta eteenpäin, kun työttömän aktiivisuuden riittävyyttä arvioidaan mallin ensimmäisen 65 päivän seurantajakson jälkeen.”

Päivi Kiiskinen taas kiinnittää huomiota siihen, että eri ministeriöiden valmistelemien mallien tarkasteluajanjaksot, raportointivelvoitteet ja aktiivisuuden määritelmät ovat erilaiset. Tämä johtaa siihen, että vaikka työtön olisi aktiivinen työnhakija TE-hallinnon mukaan, mutta ei saisi töitä tai pääse toimenpiteeseen, hänen työttömyysetuuttaan leikataan.

Molemmat työttömyysturvan uudistukset olisi pitänyt käsitellä yhtä aikaa ja valmisteluiden olisi pitänyt olla yhteneväiset, Kiiskinen korostaa. Vaikka omaehtoisen työnhaun mallissa on vielä monta käytännön ongelmaa ja kysymystä, se on lähtökohtaisesti asiakaslähtöisempi kuin työttömyysturvan aktiivimalli. Olisikohan ollut parempi kokeilla ”aktivointia” ensin omatoimisen työnhaun mallilla – kannustamista pakottamisen sijaan, Kiiskinen kysyy.