SAK:n raportti: Onko Suomen sosiaaliturva uhattuna?

SAK:n raportti ”Onko Suomen sosiaaliturva uhattuna?” käsittelee sosiaaliturvaa koko Euroopan tasolla ja kysyy, millaisia vaikutuksia EU-politiikalla on siihen.

Raportti toteaa, että EU ei velvoita mm. EMU- ja talousohjauksen kautta jäsenmaita minkäänlaisiin suoriin sosiaaliturvan heikennyksiin, ellei jäsenmaat halua itse käyttää leikkauspolitiikkaa talouden sääntelyvälineenään. Välillisesti EU-ohjaus kuitenkin vaikuttaa laajasti ottaen myös kansalliseen sosiaalipolitiikkaan ja sen toimintakehikkoon.

Raportti pitääkin kansallista politiikkaa EU:ta suurempana uhkana suomalaisen sosiaaliturvan oikeudenmukaisuuden ja universalismin säilyttämiselle. Erityisesti raportissa kannetaan huolta Sipilän hallituksen kärkihankkeesta ”Tehdään selvitys asumisperustaisesta sosiaaliturvajärjestelmästää … tarkastellaan maahanmuuton kustannuksia … sekä ulkomaille maksettavien etuuksien perusteita”. STM on jo tehnyt aiemmiin vastaavan selvityksen, jossa on todettu että ulkomaille maksettavat etuudet ovat marginaalinen tekijä. Ko. selvityksen tavoitteet ja tarkoitusperä ovat raportin mukaan hämärän peitossa.

SAK:n raportissa käydään sosiaaliturvan lisäksi läpi myös viimeaikaista keskustelua ja Junckerin komission kantoja sosiaalisesta Euroopasta, EMUn sosiaalisesta ulottuvuudesta ja sosiaalisesta pilarista. Erityisesti nostetaan esille EU-ohjausjaksoon liittyvät sosiaaliset indikaattorit, minimitoimeentulo ja minimipalkka, joista etenkin minimitoimeentuloa on ajanut myös Euroopan EAPN (mm. EMIN-hanke), johon viitataankin raportissa. Euroopan ammattiyhdistysliike EAY (englannniksi ETUC)  on myös ottanut positiivisen kannan minimitoimeentuloon. Raportissa pidetään tärkeänä, että EU:n sosiaaliturvan koordinaatio perustuisi universaalille perusturva-ajattelulle (esim. vähimmäisvaatimukset vähimmäisturvan tasosta), ei sen tyyppiseen konvergenssiajatteluun, jossa kansallisia sosiaaliturvia lähennetään toisiinsa yleisen yhteisen tason saavuttamiseksi.

SAK:n raportin voi ladata PDF-tiedostona verkosta. SAK:n tiedote raportista.