SOSTE ja sosiaali- ja terveysjärjestöt muotoilivat periaatteet perusturvan kehittämiseksi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt näkevät, että Suomessa tarvitaan perusturvan remonttia, mutta kertarysäyksellä tehtävän mylläyksen sijaan uudistus on tehtävä vaiheittain. Uudistus tulee kuitenkin aloittaa heti, koska perusturvassa on selkeitä epäkohtia. Esimerkiksi perusturvan tasoa on korotettava viipymättä.

Järjestöjen joustava perusturva nostaa ja yhtenäistää etuuksien tasoa. Lisäksi järjestelmää selkeytetään ihmisen näkökulmasta.

Järjestöt haluavat olla kehittämässä perusturvajärjestelmää sellaiseksi, että se huomioi mahdollisimman hyvin ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja joustaa tilanteiden muuttuessa. Ehdotusten lähtökohtana on luottamus ihmiseen: hänen haluunsa ja kykyynsä tehdä elämäänsä eteenpäin vieviä ratkaisuja, jotka järjestelmä mahdollistaa.

Lue lisää