25.11.2019 EAPN-Finin yleiskokous ja Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jako

EAPN-Fin verkoston yleiskokous pidetään maanantaina 25.11.2019. Samana päivänä samassa tilassa jaetaan Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille. Molemmat tilaisuudet ovat kiinnostuneille avoimia, mutta molempiin pitää ilmoittautua 20.11. mennessä.

Yleiskokous alkaa kello 11.30 kahveilla ja valtakirjan tarkistuksella. Itse kokous on kello 12–14. Kokouspaikkana on kokoushuone Jungman SOSTEssa, osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, 6. kerros.

Kokouksen aluksi professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta puhuu poliittisen osallistumisen eriarvoisuuden merkityksestä demokratian haavoittuvuudelle. Yleiskokous tarjoaa myös katsauksen EAPN-Finin ja EAPN Euroopan toimintaan.

Kokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 ja päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2020.

Ehdokkaita puheenjohtajiksi ja hallitukseen

EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen ja varapuheenjohtaja Tarja Pajunen jättivät tehtävänsä kesken kauden työpaikkojen vaihdosten vuoksi. Väliaikaisina puheenjohtajina toimivat Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitosta ja Anna Järvinen SOSTEsta, mutta nyt toivotaan esityksiä sekä uudeksi puheenjohtajaksi että varapuheenjohtajaksi. Verkosto on erinomainen paikka olla mukana köyhyyden vastaisessa työssä niin Suomessa kuin Euroopassa.

Puheenjohtajaehdokkaiden lisäksi toivotaan ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Erovuorossa on kahdeksan vuoden 2019 hallituksen jäsenistä. Viisi heistä voi asettua uudelleen ehdolle.

Yleiskokouksessa puheoikeus ja äänivalta ovat verkoston varsinaisten jäsenten valtuuttamilla edustajilla. Kullakin on yksi ääni. Vaalikelpoisia hallitukseen ovat varsinaisten jäsenten esittämät ehdokkaat.

Jokainen jäsen voi asettaa yhden ehdokkaan. Hallitusjäsenyys voi kestää enintään kaksi peräkkäistä kahden vuoden kautta samassa tehtävässä. Samoin puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi olla enintään kaksi peräkkäistä kautta.

Esityksiä ehdokkaiksi voi lähettää verkoston sihteerille osoitteeseen erja.saarinen(at)soste.fi 20.11.2019 mennessä. Esitelkää muutamalla virkkeellä ehdokas ja hänen kiinnostuksen kohteensa köyhyyden vastaisessa työssä. Ehdokkaiden esittelyt jaetaan kokoukseen osallistujille muutamaa päivää ennen kokousta.

Ilmoittaudu kokoukseen tästä 20.11.2019 mennessä.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuus

Samassa tilassa SOSTEssa pidetään klo 15 alkaen Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuus. Yleiskokouksen päälle kannattaa jäädä kuulemaan, miten köyhyyttä on tänä vuonna mediassa käsitelty ja mitkä jutut tai ohjelmat köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati on päättänyt palkita.

Osaan Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaehdokkaista voi jo tutustua täällä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä 20.11.2019 mennessä.

Erja Saarinen