Anna Järvinen: Uusi köyhyysaiheinen journalismipalkinto Suomeen

18.2.2016

EAPN Itävallan verkosto, Die Armutzkonferenz, on palkinnut vuodesta 2010 alkaen vuosittain journalisteja, jotka kirjoittava kunnioittavasti ja sosiaalisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä. Journalismipalkinnon ”von unten” saajat valitsee kokemusasiantuntijoista koostuva raati.

Voittajille jaetaan symboliset palkinnot. Pääpalkintona on valkoinen lohikäärmeveistos, joka symbolisoi solidaarisuutta ja taistelua köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Olennaisinta kilpailussa on voittajien saama tunnustus ja kunnia laadukkaasta työstä, eivät materiaaliset palkinnot.

Itävallan verkosto on nyt laajentamassa palkintoa muihinkin EAPN:n jäsenverkostoihin. Projektiin on lähtenyt mukaan Unkarin, Kroatian, Islannin, Saksan, Slovakian, Viron ja Suomen verkostot. EAPN-Fin on mukana projektissa, koska koemme, että journalismipalkinnon kautta on mahdollista nostaa esille ja tehdä ymmärrettäväksi köyhyyden ilmiöitä ja kokemuksia. Palkinnolla halutaan tukea ja tuoda esille köyhyydestä laadukasta journalismia tekeviä tahoja sekä antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan.

Projekti on tarkoitus käynnistää keväällä työpajalla, jossa teemasta kiinnostuneet kokemusasiantuntijat ja journalistit yhdessä pohtivat sitä, mikä on hyvää journalismia. Työpajatyöskentelyn pohjalta luodaan kriteerit, joiden pohjalta raati tekee valintansa journalismipalkinnon voittajista. Tavoitteena on myös synnyttää työpajoissa hyvä nimi palkinnolle. Kriteerien luomisessa hyödynnetään Itävallan verkoston tuottamaa ohjeistusta Leitfaden für respektvolle armutsberichterstattung.

Työpajatyöskentelyyn osallistuneiden henkilöiden joukosta kootaan palkintoraati. Kilpailu julkistetaan syksyllä ja siihen voivat ilmoittaa töitä sekä journalistit itse, että kuka tahansa muukin. Palkintojenjakotilaisuus pidetään loppuvuodesta 2016.

Jos sinua kiinnostaa tulla mukaan työpajatyöskentelyyn pohtimaan kriteerejä laadukkaalle köyhyyttä käsittelevälle journalismille, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen (anna.jarvinen (at) soste.fi). Törmätessäsi hyviin köyhyyttä käsitteleviin juttuihin lehdissä, verkossa, radiossa tai televisiossa, kannattaa ne laittaa muistiin odottamaan syksyä!

Anna Järvinen, EAPN-Finin sihteeri

IMG_1707