”Beyond 2020” – Miten köyhyyttä vähennettäisi tehokkaasti EU:ssa?

EAPN:n seminaarissa Brysselissä 15.6.2017 pohdittiin, miten jatkossa köyhyyttä vähennettäisi tehokkaammin kuin mihin EU2020-strategia on pystynyt. Paikalla oli yli 70 henkilö EAPN:n 31 kansallisesta verkostosta ja lisäksi EU-tason toimijoita järjestöistä ja EU komissiosta sekä parlamentista. Ennen varsinaisen seminaarin alkua EAPN:n jäsenet kokoontuivat omaan työpajaan ja työstivät verkoston pääviestit tuotaviksi esiin seminaarissa.

EU2020-strategian köyhyystavoitteesta (poistaa köyhyys 20 miljoonalta ihmiseltä) huolimatta köyhyys on strategiakaudella vain kasvanut ja nyt on vasta päästy aloitustason tuntumaan takaisin. Onnistumisiksi strategiakaudella EAPN arvio kuitenkin mm. sen, että 20 prosenttia ESR-rahaston rahasta on saatu korvamerkityksi köyhyyden torjumiseen ja osallisuuden lisäämiseen sekä sen, että komission on julkaissut uuden aloitteen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Tulevaisuudessa köyhyyden vastaiseen toimintaan tarvitaan kuitenkin entistä konkreettisimpia tavoitteita ja poliittista sitoutumista näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet voivat tarjota hyvän raamin tulevalle strategialle, mutta tavoitteita on konkretisoitava EU-tasolle ja esitettävä selkeät askeleet ja rahoitus niiden saavuttamiseen. Ihmisten hyvinvoinnin on jatkossa oltava päätavoite ja talouden vain työkalu sen saavuttamiseen. Pelkästään työpaikkojen tavoitteleminen ei riitä, vaan on keskityttävä sosiaalisiin oikeuksiin: laadukkaaseen ja kattavaan sosiaaliturvaan ja palveluihin sekä työpaikkoihin, jotka takaavat säälliseen elämään riittävän toimeentulon sekä hyvät työolot. Strategian on tuettava myös työn ja perhe-elämän yhdistämistä.

Lisätietoa seminaarista ja puhujien esitykset löytyvät täältä.

EAPN:n pääviestit EU:n köyhyyden vastaiseen strategiaan löytyvät täältä