EAPN-Fin keskittyy ensi vuonna perusturvan korottamiseen, Jiri Sirosesta uusi puheenjohtaja

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 27. marraskuuta. Se päätti ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, jossa painopisteitä ovat vaikuttaminen perusturvan nostamiseksi ja kansalaisten äänen vahvistaminen köyhyydestä käytävässä keskustelussa. Verkoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin järjestöpäällikkö Jiri Sironen EHYT ry:stä ja varapuheenjohtajaksi sosiaalipoliittinen sihteeri Tarja Pajunen Eläkkeensaajien Keskusliitosta.

Riittävän perusturvan puolesta kampanjoidaan ensi vuonna kaikkialla Euroopassa. Riittävät perusturvaetuudet ovat myös EAPN-Finin vaikuttamisen keskeinen tavoite. EAPN-Fin on mukana perusturvan tason korottamiseen pyrkivässä EMIN-verkostossa, European Minimum Income Networkissa.

Kansalaisaloite ja bussikiertue

Suomessa ensi vuoden keskeinen vaikuttamiskeino on kansalaisaloite takuutulosta. Aloitteen allekirjoitusten keruun on tarkoitus avautua helmikuussa.

Eurooppalaista perusturvayhteistyötä on bussikiertue, Everyone on the Bus: kaksi bussillista perusturvan puolesta vaikuttajia kiertää keväällä ja kesällä kaksi kuukautta kaikkialla Euroopassa. Toinen busseista on Suomessa 13.–16. kesäkuuta. Sen jokaisessa pysähdyspaikassa on kansalaisjärjestö- ja päättäjätapaaminen sekä avoimia tilaisuuksia, joista viestitään medialle.

Työryhmiin ovat kaikki tervetulleita

Köyhyyttä kokeneiden ihmisten ääntä vahvistaa kansalaistoimintaryhmä. Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille jaetaan myös ensi vuonna. Sen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati.

Kansalaistoimintaryhmän lisäksi ensi vuonna jatkavat EAPN-Finin muut työryhmät: Lasten köyhyys, Terveys ja köyhyys sekä sosiaalipoliittinen työryhmä. Työryhmät ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Uudet puheenjohtajat ja uusi hallitus

Verkoston varapuheenjohtaja Jiri Sironen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi. Hän on ollut EAPN-Finin hallituksessa vuodesta 2013, varapuheenjohtajana vuodesta 2014. EAPN-Finin kautta Sironen on ollut Euroopan EAPN:n EU Inclusion Strategies -työryhmän jäsen vuodesta 2015.

Puheenjohtajana Sironen haluaa lisätä jäsenyhteistyötä ja nostaa vaikuttamistoiminnan ja kansalaistoimintaryhmän profiilia.

Varapuheenjohtajaksi valittu Tarja Pajunen tuo verkostoon sosiaalipoliittista asiantuntemusta ja esiin erityisesti eläkeläisköyhyyden näkökulmaa.

Ensi vuonna verkoston hallituksen jäsenet ovat Anna Järvinen SOSTEsta, Junias Kanyinda Suomen Setlementtiliitosta, Anja-Riitta Ketokoski Hyvinvointivaltion vaalijat ry:stä, Sari Laaksonen Ensi- ja turvakotien liitosta, Minna Markkanen Takuusäätiöstä, Yrjö Mattila Suomen Sosiaalioikeudellisesta seurasta, Tuula Paasivirta Kuka Kuuntelee Köyhää? -verkostosta, Reijo Pipinen Vailla vakinaista asuntoa ry:stä, Tiina Saarela Kirkon diakonia ja sielunhoidosta, Mikael Söderström A-klinikkasäätiöstä, Leena Valkonen Työttömien Keskusjärjestöstä ja Maria Viljanen Suomen Punaisesta Rististä.