Minna Markkanen: Pienlaina-asiakkailla näkyy taloudellisen huono-osaisuuden kasautuminen

14.12.2017

Henkilön toimeentulo voi esimerkiksi työttömyyden tai epävakaan työmarkkina-aseman vuoksi olla pitkäaikaisesti niukkaa, mistä seuraa riski ylivelkaantua. Ilmiö näkyy selvästi Takuusäätiön pienlaina-asiakkailla. Lainaa haetaan usein epätoivoisessa tilanteessa, jossa pitkäaikaiset toimeentulovaikeudet, tuloköyhyys, ja ylivelkaantuminen, velkaköyhyys, ovat kietoutuneet monisyiseksi vyyhdiksi. Elämän rahoituskriisi on monen odottamattoman tekijän summa, kuten eräs pienlainahakija sen koskettavasti tiivistää:

”Tilanne on kriittinen. Asiat eivät ole elämässä menneet siten, kun on suunniteltu. Mieheni on 56- vuotias ja hänet irtisanottiin. Hän saa kyllä liiton rahat, mutta ulosotto nappaa siitä oman osansa. Itse toimin Y-tunnuksella tehden toimeksiantoina myyntitehtäviä. Olen 55-vuotias ja minulle ei ole löytynyt myöskään muita töitä, joten edes jotenkin koitan itseäni työllistää. Tuloni vaan ovat ihan onnettomat. Ja niistäkin vähäisistä, jos täyttää rajat niin ulosottoon menee aina 1/6 osa. Nyt olemme niin ahtaalla, että ei enää oikein tiedä miten selvitään ja mistä saadaan vuokrarahat esim. ensi kuulle kasaan. Emme saa asumistukea, emme toimeentulotukea tms., kun ne tulot on välillä lukuina yli rajojen, vaikka tosiasiassa ei niin ole kun on maksettava ulosottoon osa. Tulevaisuus on mysteeri miten selvitään.”

Riittävä perusturva ja luottomarkkinoille reilummat pelisäännöt

Yhtälöä on vaikea ratkaista. Katse on käännettävä niihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka vaikuttavat pienituloisten taloudelliseen selviytymiseen. Kysymys on sosiaalipoliittisten etujen ja palveluiden riittämättömyydestä ja kohtaanto-ongelmista.

Muun muassa Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on moittinut Suomea perusturvan tasosta. Käytettävissä olevat tulot eivät asumiskustannusten jälkeen riitä kattamaan edes kohtuullista minimikulutusta.

Moni turvautuukin arjen rahoitusvaikeuksissaan luottomarkkinoiden ratkaisuihin. Luottoa on saatavilla helposti ja nopeasti, mutta lainaehdot ovat kohtuuttomat. Pienituloiset maksavat lainoistaan kallista hintaa. Loppulasku tulee kalliiksi myös yhteiskunnalle, jos ongelmia ei kyetä ratkaisemaan varhaisemmassa vaiheessa.

Sosiaalinen luototus voi olla iso apu pienituloisten taloudelliselle pärjäämiselle, mutta se tarvitsee tuekseen nykyistä paremman toimintaympäristön. Luottomarkkinoille on luotava reilummat pelisäännöt ja oikeudenmukaisempi riskinjako maksukyvyttömyystilanteissa. Lisäksi on huolehdittava siitä, että perusturva riittää kohtuulliseen elämään. Kenenkään selviytyminen seuraavaan kuuhun ei saisi olla mysteeri.

Kirjoitttaja työskentelee kehittämispäällikkönä Takuusäätiössä.

Takuusäätiön Pienlaina-projektissa (20132017) kokeiltiin ja kehitettiin uudenlaista pienluototusta, joka ehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää kuntien sosiaalista luototusta. Lisäksi projektissa kehitettiin välineitä kotitalouksien taloudenhallinnan tueksi, Penno.fi -palvelu. Projektissa saatuja kokemuksia pienituloisten taloudellisesta selviytymisestä on koottu Reilusti lainaa -artikkelikokoelmaan.