EAPN-Finille neljä uutta jäsentä

EAPN-Fin hallitus hyväksyi 6.6.2019 pitämässään kokouksessa Ihmisoikeusliiton, Kansalaisareenan, Helsingin Sosialidemokraattisen Naisyhdistyksen, ja Äidit irti synnytysmasennuksesta, Äimä ry:n verkoston jäseniksi. Jäseniä on nyt 54.

Ihmisoikeusliitto keskittyy Suomen ihmisoikeustilanteeseen. Se puolustaa ihmisoikeuksia, vaikuttaa niiden puolesta ja paljastaa ihmisoikeusongelmia. Se luovutti toukokuussa vetoomuksen perusturvan tason nostamiseksi hallitusohjelmaa valmistelleille puolueille. Ihmisoikeusliitto vaatii, että Suomi ottaa vihdoin köyhimpien ihmisten oikeudet tosissaan.

Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa.

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on yhdistys, joka auttaa raskausajan masennusta tai synnytyksen jälkeistä masennusta sairastavia ja vauva-ajan psykoosin kokeneita äitejä antamalla vertaistukea.

Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys tekee työtä naisasian ja tasa-arvon puolesta.

EAPN-FIN on avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Verkosto ei ole rekisteröitynyt yhdistys, mutta se on tavallaan Suomen ”köyhyysjärjestö”, koska köyhyys ja syrjäytymisen riski yhdistävät verkoston jäsenten, kuten monien järjestöjen, edustamia ihmisryhmiä.

Jäsenyhteisöt ja niiden asiantuntemus ovat EAPN-Finin tärkein voimavara: mitä suurempi verkosto, sitä vahvempi köyhyyden vastainen ääni.

Köyhyyttä kokeneiden ihmisten ääni kuuluviin

EAPN-Fin verkosto on aktiivinen toimija köyhyyden vastustamisessa. Se on esimerkiksi osallistunut sosiaaliturvan uudistamista valmistelleen Toimi-hankkeen työhön. Sillä on vaikuttamiskanavat päättäjiin muun muassa eduskunnan köyhyysryhmän kautta.

Verkoston toiminnassa on mukana köyhyyttä kokeneita ihmisiä. Verkoston kansalaistoimintaryhmä ja koko verkosto nostavat esiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten ääntä yhteiskunnassa, myös Euroopan tasolla. Verkoston muita työryhmiä ovat Köyhyys ja terveys sekä Lapsiperheköyhyys-työryhmä.

Toimittajat hyödyntävät yhä enemmän verkoston asiantuntemusta. Verkoston tunnettuutta on lisännyt sen jo kolmena vuonna jakama Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille.

Väylä perehtyä ja vaikuttaa EU:n sosiaaliseen ulottuvuuteen

EAPN-Fin on osa Euroopan laajuista The European Anti-Poverty Network, EAPN -verkostoa. Se toimii köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan EU:n jäsenmaissa ja muualla Euroopassa.

Osana eurooppalaista verkostoa EAPN-Fin on hyvin perehtynyt EU-politiikkaan ja sosiaalisen Euroopan kysymyksiin. Se tarjoaa näistä kysymyksistä kiinnostuneille järjestöille ja ihmisille hyvän alustan perehtyä ja vaikuttaa EU-tasolla.

Verkosto tuo kansalaisjärjestöääntä EU:n ohjausjaksoon. Se laati huhtikuussa yhdessä SOSTEn kanssa varjosuositukset Suomen EU:lta saaman maaraportin sisältämille suosituksille.

Verkoston jäseneksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen eapn(at)soste.fi.

Verkoston sihteeri Erja Saarinen antaa lisätietoa toiminnasta erja.saarinen(at)soste.fi