Tulevaisuuden sosiaaliturva: Miten eriarvoistumista vähennetään?

Professori Juho Saaren raportti Hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa julkistettiin 30.1. Helsingissä. Raporttia kommentoivat julkistamistilaisuudessa muun muassa EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmä koordinaattori Jouni Kylmälän johdolla sekä puheenjohtaja Jiri Sironen.

Jouni Kylmälä totesi, että raportin nimessä termi eriarvoistuva tuo mieleen luonnonlainomaisen eriarvoistumiskehityksen. Sen sijaan pitäisi sanoa hyvinvointivaltio eriarvoistavassa yhteiskunnassa, jolloin institutionaalisten rakenteiden uudistaminen voisi fokusoitua siihen, kuinka nuo rakenteet itse eriarvoistavat yhteiskunnassa:

”Kuinka valtio rakenteineen eriarvoistaa, kuinka talous rakenteineen eriarvoistaa? Voisiko valtioneuvosto tilata selvityksen Kansalainen eriarvoistavassa valtiossa ja taloudessa – politiikka ja markkinat eriarvoistavina tekijöinä?”

Ensin passivoidaan sitten aktivoidaan

Kansalaistoimintaryhmän jäsenistä Martin-Éric Racine vaati, että järjestelmän pitää tukea ihmisen mahdollisuuksia tehdä hänelle itselleen järkeviä ratkaisuja. Hän ihmetteli sitä, että järjestelmä vie ensin ihmiseltä kaikki resurssit ja välineet, joiden turvin hän voisi olla aktiivinen. Kun hän sitten lannistuu ja passivoituu, häntä aletaan aktivoida.

Reijo Pipinen korosti, että eriarvoisuutta pitää vähentää pitkäjänteisesti. Asunnottomuuden vähentämisen ohjelmat ovat olleet ylihallituskautisia. Niiden jatkuminen on turvattava.

Hani Forsell painotti, että huolenpito toisesta ja keskinäiset riippuvuudet ovat merkittäviä resursseja elämässä. Kysymys ei ole vain köyhyyskulttuurisesta sopeutumisesta, alistumisesta niukkuuden maailmaan vaan solidaarisuudesta ja toimintamahdollisuuksista.

Huolenpito aiheuttaa järjestelmässä ongelmia:

Systeemi on päättänyt, ettei sukupolviriippuvuutta ole hyvinvointivaltiossa: lapsi ei ole elatus- ja huoltovelvollinen vanhempiensa suhteen, eivätkä vanhemmat täysi-ikäisen lapsensa suhteen.  Kansalaisyhteiskunnan tasolla äiti katsoo moraaliseksi velvollisuudekseen lainata toimeentulo- ja asumistuella elävälle aikuiselle pojalleen vuokrarahan velkakirjalla, jotta vuokrasuhdetta ei irtisanottaisi. Systeemi katsoo tämän pojalle tuloksi. Poika joutuu karenssiin ja äiti menettää rahansa.

Raportin julkisti Perusturvan ja toimeliaisuuden hanke Toimi. Se on hallituksen asettama sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmisteleva hanke, jonka yksi selvityshenkilö on professori, dekaani Juho Saari Tampereen yliopistosta. Selvitystehtävässään hän on jatkanut pääministeri Sipilän asettaman Eriarvoisuus-työryhmän työtä paneutumalla erityisesti yhteiskunnalliseen eheyteen ja sosiaalisen etäisyyden kasvuun.

Lue lisää

Selvityshenkilö Juho Saaren raportti: Hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa pdf