EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019

Hallitusohjelmatavoitteet tulostettavassa pdf-muodossa.

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen hallitusohjelman painopistealueeksi

Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien määrää osana EU:n Eurooppa 2020 -strategiaa ja sen kansallisia tavoitteita. Köyhyys, eriarvoisuus ja syrjäytyminen ovat kuitenkin lisääntyneet niin Suomessa kuin Euroopassakin.

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen on oltava hallituspolitiikan keskeinen tavoite. Hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämisessä ei ole kysymys vain sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä, vaan näkökulman tulee olla mukana kaikessa päätöksenteossa.

  1. Aineellista köyhyyttä ja etenkin lapsiköyhyyttä tulee aktiivisesti ja tavoitteellisesti vähentää osana kaikkea päätöksentekoa.
  2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta uudistettaessa tulee turvata huono-osaisten erityisryhmien palvelut. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä riittävien asumispalveluiden saatavuus tulee varmistaa koko maassa.
  3. Nuorten kasvava syrjäytyminen asumisesta, koulutuksesta ja työelämästä tulee pysäyttää.
  4. Sosiaalista vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa on jatkettava pitkäjänteisesti riittävin resurssein.
  5. Työllisyyden edistämisen tulee olla aikaisempaa sosiaalisempaa. Riittävä resursointi palkkatukeen ehkäisee pitkäaikaistyöttömyyden kasvua. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisessä tulee kuulla työttömien järjestöjen edustajia.
  6. Suomeen tulee luoda pysyviä paikallisia, alueellisia ja kansallisia foorumeita, joilla aktiivisesti keskustellaan köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneiden ihmisten kanssa.

EAPN-Fin esittää, että Suomi järjestää vuosittain kansallisen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtuman, joka kytkeytyy EU:n köyhyyttä kokeneiden tapaamiseen (European Meetings of People experiencing Poverty) sekä Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin tapaamiseen (Annual Convention of the Platform against Poverty and Social Exclusion). EAPN-Fin on valmis osallistumaan Suomen kansallisen tapahtuman järjestelyihin.

 

Linkkejä: SOSTEn ja muiden sotejärjestöjen eduskuntavaalitavoitteet