EAPN-Finin yleiskokous linjasi ensi vuoden toimintaa

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 26.11.2018. Kokouksessa päätettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta. Ensi vuotta leimaavat vaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen sekä vaikuttaminen vahvemman sosiaalisen Euroopan puolesta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 ja kuultiin toimintakatsaus kuluvalta vuodelta. Kansalaistoiminnan koordinaattori Jouni Kylmälä kertoi kansalaistoimintaryhmän toiminnan vilkastumisesta ja kehittymisestä.

Kokouksessa päätettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Ensi vuoden toimintaa suuntaavat kaksi painopistettä:

Kevätkaudella on kahdet tai kolmet vaalit: eduskunta-, europarlamentti- ja mahdollisesti maakuntavaalit. Tuolloin painottuu vaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi, muun muassa perusturvan ja sen riittävyyden parantamiseksi.

Syyskaudella Suomi on EU:n puheenjohtajamaa. Tuolloin painottuu vaikuttamistoiminta vahvemman sosiaalisen Euroopan puolesta. Verkosto osallistuu EU:n tulevaisuuskeskusteluihin ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen sekä järjestää Suomessa Euroopan EAPN:n yleiskokouksen ja seminaarin.

EAPN-Finin hallituksen neljä jäsentä oli erovuorossa. Vuoden 2018 hallituksesta toiseksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Tuula Paasivirta Kuka kuuntelee köyhää -verkostosta ja Leena Valkonen Työttömien Keskusjärjestöstä. Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat Patrik Metsätähti Sininauhaliitosta ja Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.