EAPN:n arvio maaraporteista ja ehdotuksia maakohtaisiin suosituksiin

EAPN julkaisi yhteenvedon jäseniensä arvioista maidensa maaraporteista ja sen pohjalta laaditut ehdotukset maakohtaisiin suosituksiin, jotka komissio tulee julkaisemaan nyt toukokuussa.

Suosituksissa korostetaan köyhyyden vähentämisen ottamista takaisin poliittiselle agendalle, jotta Eurooppa2020-strategian köyhyyden vähentämistavoite voitaisi saavuttaa. EAPN vaatii keskittymistä talouskuripolitiikan sijasta sosiaalisiin investointeihin ja sosiaalisiin oikeuksiin.  EAPN:n suositukset sisältävät mm. vähimmäistoimeentuloturvan riittävästä tasosta huolehtimisen sekä yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuuden varmistamisen.

Yhteenvetoraportti löytyy täältä.

7 Priorities for Country Specific Recommendations in 2017

 1. Refocus  on  the  fight  against  poverty  and  social  exclusion,  through  EU  and
  national,  comprehensive,  rights-based  integrated  anti-poverty  strategies, and
  through comprehensive poverty, social and equality impact assessment, in order
  to reach the Europe 2020 target
 2. Shift  the  narrative  from  austerity  to  social  investment  in  social
  rights  and standards  and  finance  adequate  and  sustainable  welfare  states  th
  rough  tax justice and progressive taxation.
 3. Raise   the   levels   of   social   protection,   including   minimum   income,   as   a
  cornerstone of guaranteeing dignified lives, free of poverty
 4. Guarantee universal access to affordable, quality services, including health and
  housing
 5. Invest  in  inclusive  labour  markets,  featuring  pathway  approaches to  quality,
  sustainable employment for all groups
 6. Don’t leave anyone behind – design  complementary  support  and  integration
  strategies for groups at particular risk of poverty and exclusion
 7. Take   active   steps   to promote   meaningful   civil   dialogue   including   people
  experiencing poverty in the European Semester

Lisää aiheesta:
EAPN-Finin suositukset Suomelle
Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2017
Komission vuoden 2017 maaraportit