Euroopan laajuinen köyhyyden vastainen verkosto EAPN kokoontuu Helsingissä 14.–16.9.2019

Helsinkiin tulee syyskuussa köyhyyden vastaisen työn asiantuntijoita 32 Euroopan maasta, kun European Anti-Poverty Network, EAPN pitää kaupungissa yleiskokouksensa. Kokoukseen liittyvässä seminaarissa on teemana vallan, politiikan ja osallistumisen merkitys köyhyyden poistamisessa.

EAPN:n jäsenenä on eri Euroopan maista 31 verkostoa, jotka kokoavat yhteen köyhyyden vastaisia toimijoita. Lisäksi jäsenenä on 13 Euroopan tasolla toimivaa järjestöä, kuten lapsijärjestöjen verkosto EuroChild ja eurooppalainen ruokapankkien liitto European Food Banks Federation Feba. EAPN on perustettu 1990. Suomesta jäsenenä on EAPN-Fin, jolla on puolestaan 55 jäsentä.

Yleiskokous kokoaa yhteen kaikki EAPN-verkoston jäsenet. Se on verkoston ylin päättävä elin, joka päättää verkoston toiminnasta ja politiikkasuosituksista. Helsinkiin saadaan köyhyysasiantuntijoita myös muista kuin EU-maista. Uuden jäsenehdokkaan Slovenian jäsenhakemus käsitellään kokouksessa.

Köyhyys koskettaa joka neljättä EU-maiden asukkaista

EAPN:n tavoitteena on nostaa köyhyyden vähentäminen tärkeälle sijalle EU:n politiikassa ja varmistaa köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisten toimijoiden yhteistyö.

Yksi keskeisistä tehtävistä on lisätä köyhyyttä kokeneiden ihmisten osallistumista yhteiskunnassa. EU-maissa noin neljännes ihmisistä elää köyhyydessä tai on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Tämä tarkoittaa noin 119 miljoonaa ihmistä. EAPN järjestää vuosittain köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalaisen tapaamisen Brysselissä, tänä vuonna 18.–19. marraskuuta.

EAPN:n verkostot ovat köyhyyskehityksen vahtikoiria. Eri maissa julkaistaan vuosittain maan köyhyystilannetta kuvaava Köyhyysvahti-raportti. Suomen uusin raportti ilmestyy myöhemmin syyskuussa.

Valta, politiikka ja osallistuminen teemana seminaarissa

EAPN:n yleiskokouksen yhteydessä Helsingin keskustakirjasto Oodissa järjestetään seminaari vallan, politiikan ja osallistumisen merkityksestä köyhyyden vähentämisessä. YK:n Köyhyys ja ihmisoikeuskysymyksiin keskittyvä erityislähettiläs Philip Alston puhuu siitä, mitä poliittisten päättäjien tulee tehdä köyhyyden poistamiseksi. Helsingin yliopiston professorin Hanna Wassin aiheena on poliittisen osallistumisen eriarvoisuus, joka tekee demokratiasta haavoittuvan.

WeMove.EU-kansalaisliikkeen johtaja Laura Sullivan kertoo, miten valtaa poliittisen ja sosiaalisen muutoksen aikaansaamiseksi rakennetaan verkossa ja sen ulkopuolella. WeMove.EU kampanjoi sellaisen unionin puolesta, joka on sitoutunut sosiaaliseen ja taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen, ympäristön kestävyyteen ja kansalaisjohtoiseen demokratiaan.

Seminaariin voi ilmoittautua tästä.

Yleiskokouksen yhteydessä runsaasti tapaamisia

Yleiskokouksen lisäksi Helsingissä kokoontuu EAPN-verkoston työvaliokunta, Executive Committee, EXCO, jota johtaa puheenjohtaja espanjalainen Carlos Susias. Siihen kuuluu jäsen jokaisesta kansallisesta verkostosta sekä eurooppalaisista jäsenjärjestöistä.

Helsingissä kokoontuu myös verkoston sosiaalipoliittinen työryhmä, The EU Inclusion Strategies Group, EUISG, joka tukee kansallisia verkostoja köyhyyden vastaisten strategioiden kehittämisessä ja arvioi, miten EU:n strategioita, instituutioita ja rakenteita, kuten rakennerahastoja voidaan hyödyntää. Suomen verkoston varapuheenjohtaja Anna Järvinen on sosiaalipoliittisen työryhmän jäsen.

EAPN:n toimistolla Brysselissä on töissä 10 ihmistä. Toimistoa johtaa Leo Williams.

EAPN:llä on neuvoa-antava asema Euroopan Neuvostossa. Se on perustajajäsen Euroopan laajuisessa sosiaalialan järjestöjen yhteistyöfoorumissa Social Platformissa. Myös Social Platform pitää seminaarin Helsingissä 16.–17.9.2019.

Erja Saarinen