Future of Europe -julkaisu herättelee keskustelua Euroopan tulevaisuudesta

SOSTE ja EAPN-Fin ovat tuottaneet julkaisun Future of Europe – Reforming the policies of the European Union. Se herättelee Suomen EU-puheenjohtajuuskauden alla keskustelua sosiaali- ja terveyspolitiikasta sekä kansalaisten ja järjestöjen roolista Euroopassa.

Julkaisu koostuu 10:stä asiantuntija-artikkelista, joissa katsotaan EU:n tulevaisuuteen eri näkökulmista. EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen on kirjoittanut julkaisuun artikkelin eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja sosiaalisesta Euroopasta.

Julkaisua voi käyttää tausta-aineistona, keskustelunherättäjänä ja vaikuttamisen välineenä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Se tarjoaa monipuolisen katsauksen siitä, missä EU:ssa mennään sosiaali- ja terveyspolitiikassa.

Julkaisu on luettavissa englanniksi sekä online-julkaisuna että ladattavana pdf-tiedostona. Suomenkielinen versio Inhimillisempi Eurooppa julkaistiin viime syksynä.