Kuvassa vihreällä pohjalla teksti Sosiaaliturva verkossa. Järjestöt yhdessä. Tutustu! www.sosiaaliturvaopas.fi

Järjestöjen Sosiaaliturvaopas 2021: kootusti tietoa etuuksista ja palveluista

Tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta, palveluista ja etuuksista, löytyy yhdestä paikasta 19 järjestön tekemästä Sosiaaliturvaoppaasta. Se on selkeä ajantasainen esitys sosiaaliturvan kiemuroista.

Tavoitteena on tehdä sosiaaliturvaa tunnetuksi ja helpottaa sen käyttöä. Sosiaaliturva koostuu ihmisen huolenpidon kaikissa elämäntilanteissa antavista palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista.

Ajantasaiset tiedot koronan vaikutuksista sosiaaliturvaan löytyvät osoitteesta www.kela.fi/korona. Myös monien järjestöjen sivuilla on tietoa koronasta ja sen vaikutuksista palveluihin ja sosiaaliturvaan.

Opas on hyödyllinen kaikille asiasta kiinnostuneille ja voi olla avuksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten. Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa.

Julkaisun on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.