Kerro tutkijalle kokemuksiasi energiaköyhyydestä

Suvi Mäkeläinen etsii vastaajia kirjoituspyyntöön Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielmaansa varten. Hän haluaa selvittää, miten energiaköyhyys ilmenee ihmisten elämässä ja millaisia vaikutuksia sillä on. Energiaköyhyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa on vaikeuksia tyydyttää tai ylläpitää elämän perustarpeita ja selviytyä välttämättömistä kuluista energian kustannusten takia. Aihe on ajankohtainen erityisesti nyt käynnissä olevan energiakriisin ja energian hintojen nousun takia.

”Voit kirjoittaa vapaasti kertoen”

”Voit vastata kirjoituspyyntöön haluamasi mittaisella kuvauksella energiaköyhyyden vaikutuksista elämääsi. Voit kirjoituksessasi myös arvioida, millaista tukea olet saanut yhteiskunnalta energiaköyhyyteen. Toivon, että kirjoitat minulle omasta kokemuksestasi – kaikenlaiset ajatukset ja kokemukset ovat tärkeitä tutkimustani varten. Kirjoituksesi muodolla tai pituudella ei ole väliä, vaan voit kirjoittaa vapaasti kertoen, miten olet energiaköyhyyden kokenut omassa elämässäsi.

Tutkimukseni aineisto koostuu kirjoituspyyntöön vastanneiden näkemyksistä. Jotta kirjoituspyyntö tavoittaisi mahdollisimman monta vastaajaa, voit jakaa sitä eteenpäin omille kohderyhmään sopiville tutuillesi ja ystävillesi.

Tutkimusaineiston keruu on alkanut 13.2.2023 ja se päättyy 13.3.2023.

Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Tutkimuksessani noudatetaan tieteellisen tutkimuksen eettisiä ohjeita. Kirjoituspyyntöön vastataan nimettömästi ja vastaukset anonymisoidaan, joten vastaajia ei tulla tunnistamaan jälkikäteen. Tietoja käytetään luottamuksellisesti kaikissa työn vaiheissa ja tutkimuksen valmistuttua kirjoitusaineistot tuhotaan, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Linkki vastauslomakkeelle

Linkki tietosuojailmoitukseen pro gradu -tutkielmaan osallistuville

Kiitos jo etukäteen osallistumisestasi ja avustasi tutkimukseni toteuttamisessa!”

Yhteystietoni:
Suvi Mäkeläinen
Tampereen yliopisto
Sähköposti: [email protected]