Komission maaraportti: Suomi ei tule saavuttamaan köyhyydenvähentämistavoitettaan

EU-komissio julkaisi 7.3. maaraportit osana EU-ohjausjaksoa (European Semester). Suomen maaraportissa komission arviot talouden ja politiikan kehityksestä olivat varsin positiivisia.

EU-ohjausjakso perustuu Eurooppa2020-strategian. Sen yksi tärkeimmistä tavoitteista eli köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentäminen ei ole kuitenkaan edennyt Suomessa maaraportin mukaan lainkaan. Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrää 150 000:lla vuosien 2010-2020 välisenä aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2020 riskissä olisi enää 770 000 ihmistä. Tavoitteesta huolimatta köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien ihmisten määrä on pysytellyt noin 900 000:ssa koko viime vuosikymmenen ajan (896 000 henkilöä vuonna 2016). Viimeaikaiset sosiaaliturvan indeksijäädytykset saattavat heikentää tilannetta entisestään ja eriarvoisuus saattaa olla tulevina vuosina lisääntymässä.

Lue lisää Suomen maaraportista SOSTEblogista

Euroopan EAPN:n kanta vuoden 2018 EU-ohjausjakson käynnistäneeseen kasvuselvitykseen.

Mikä European Semester?