Komission EaSI –ohjelmassa haetaan sosiaalipoliittisia innovaatioita

Komissio on käynnistänyt haun Euroopan unionin työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevassa ns. EaSI –ohjelmassa. Haun kohteena ovat sosiaalipoliittiset innovaatiot , jotka tukevat uudistuksia sosiaalipalveluissa (”sosiaalinen” sisältää myös työllisyyden edistämisen).

Hakuaika päättyy 16.11.2015.

LIsätietoa löytyy komission verkkosivuilta.