”Työttömyys tuntuu”-kampanja

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö (TVY) keräsi toukokuussa kokemuksia työttömyydestä sähköisen kyselyn avulla. Tulokset löytyvät yhteenvedosta. Otteita kyselyyn tulleista vastauksista jaetaan myös Facebookissa ja Twitterissä tunnisteella #työttömyystuntuu.

Laajan työttömyyden piiriin kuuluu tällä hetkellä lähes puoli miljoonaa suomalaista. ”Työttömyys tuntuu” -kampanjan avulla halutaan muistuttaa, että työtön ei ole vain numero muiden joukossa, vaan jokaisella työttömällä on kasvot ja oma tarinansa. Kampanjan toivotaan myös vaikuttavan niihin leimaaviin asenteisiin ja yleistyksiin, joita työttömiin usein kohdistetaan.