SSOS EAPN-Finin jäseneksi

EAPN-Finin hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.8.2015 Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS) ry:n jäsenhakemuksen.

Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS) on kaikille avoin sosiaalisiin ja perustuslaillisiin oikeuksiin keskittynyt tieteellinen seura. Seurassa sosiaalisia ja perustuslaillisia oikeuksia tarkastellaan monitieteelliseltä pohjalta. Seuran toiminnassa ja jäsenkunnassa tunnusmerkillistä on moniammatillisuus sekä yhdessä tehtävä työ.