Mikä European Semester?

Suomessa tunnetaan melko huonosti European Semester-ohjausjaksoa. EU:n Eurooppa 2020 -strategiaa toimeenpannaan vuosittaisella talouspoliittisella EU-ohjausjaksolla, European Semester (eurooppalainen ohjausjakso).

EAPN-Finin julkaisemassa artikkelissa käydään läpi EU-ohjausjakson ja EAPN-verkoston vaikuttamistyön vuosittainen kulku käyttäen esimerkkinä vuotta 2015 sekä analysoidaan ohjausjaksoa köyhyyden vähentämiseen pyrkivän vaikuttamistyön näkökulmasta.

Mikä European Semester? – vaikuttaminen talouspoliittiseen EU-ohjausjaksoon