Kouluissa ei riittävästi tunnisteta köyhyyden vaikutuksia koulunkäyntiin

Vähävaraisuus altistaa kiusaamiselle kouluissa, selviää Pelastakaa Lasten tuoreesta Lapsen ääni -kyselystä. Jopa 69 prosenttia nuorista, jotka kokevat olevansa vähävaraisista perheistä, ovat joutuneet alakoulussa kiusaamisen uhreiksi. Hyvin toimeen tulevien perheiden lapsilla lukema oli 40 prosenttia. Kouluissa ei tunnisteta riittävästi köyhyyden vaikutuksia koulunkäyntiin ja oppimiseen.

”Ala-asteella luokkakaveriani kiusattiin, kun hän tykkäsi koulun leivästä, kun kotona ei ikinä saanut sellaista hyvää leipää. Häntä piikiteltiin asiasta usein,” kertoo eräs kyselyyn vastaajista.

Pelastakaa Lapset vaatii määrätietoista ja pitkäjänteistä puuttumista lapsiköyhyyteen ja sen vaikutuksiin: ”Koulumaailmassa on tunnistettava köyhyyden vaikutukset lasten koulunkäyntiin ja heidän arkeensa nykyistä paremmin”, toteaa Pelastakaa Lasten kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön johtaja Riitta Kauppinen.

Maksutonta toisen asteen koulutusta

Pelastakaa Lapset vaatii, että jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus yhdenvertaiseen koulunkäyntiin. Maksuton toisen asteen koulutus parantaisi nuorten yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia. Järjestö kehottaa huolehtimaan, että jokaisella lapsella on mahdollisuus myös harrastuksiin, jotka tukevat oppimista ja edistävät sosiaalista yhdenvertaisuutta.

Lapsen ääni -kysely on Pelan säännöllisesti kokoama selvitys lasten arjen teemoista. Se nostaa esiin lasten ja nuorten äänen ja kokemukset, jotta ne tulisivat paremmin huomioiduiksi yhteiskunnassa.

Kyselyssä selvitettiin 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia köyhyydestä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta erityisesti kouluympäristössä. Kyselyyn vastasi 1 706 lasta keväällä 2018.

Lue lisää Lapsen ääni -kyselystä

EAPN-Fin: Lapsiköyhyys