Köyhyysvahti 2022: Myönteistä kehitystä, mutta myös merkkejä köyhyyden syvenemisestä

Pienituloisuus on vähentynyt, samoin asunnottomien määrä. Työllisyys on parantunut. Samaan aikaan näkyy merkkejä köyhyyden syvenemisestä ja vakavan puutteen lisääntymisestä, esimerkiksi ruoka-apua tarvitsee yhä useampi. Hintojen nousun vuoksi köyhyys on jo lähtenyt kasvuun.

Tänään julkaistu Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin Köyhyysvahti kertoo köyhyystilanteesta ja köyhyyttä kokeneiden näkemyksistä. Se sisältää myös verkoston suosituksia köyhyyden vähentämiseksi.

Viimeisimpien vuoden 2020 ja osin 2021 tilastojen mukaan köyhyyden kehityksessä on ollut viime vuosina myönteisiä piirteitä: Toimeentulotuen saajien määrä on kääntynyt laskuun. Koronapandemian heikennyttyä työllisyys on parantunut 2021 ja 2022. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt. Eläkeikäisten köyhyys on edelleen vähentynyt.

Koronan vaikutuksia köyhyyteen onnistuttiin lieventämään sosiaaliturvan väliaikaisilla laajennuksilla ja korotuksilla. Epidemia-ajalla on kuitenkin pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka vaikuttavat myös ihmisten toimeentuloon. Tällaisia ovat muun muassa mielenterveysongelmien kasvu ja vakavat puutteet palveluiden saamisessa.

Eriarvoisuutta monissa asioissa, kuten terveydessä ja digitalisaatiossa

Vuodesta toiseen Suomessa näkyy vakava terveyden eriarvoisuus: pienituloiset ja vähemmän koulutetut sairastavat muita enemmän ja kuolevat muita nuorempina. Terveyspalveluita he saavat hitaammin ja vähemmän kuin muut, esimerkiksi työterveyshuoltoa saavat työssäkäyvät tai yksityisen vakuutuksen ottaneet. Terveydenhuollon maksut ja lääkekulut aiheuttavat monille taloudellista ahdinkoa.

Köyhyyden taustalla on usein myös asumisen kalleus.

(Mistä joudut tinkimään?) Terveydenhuollosta; Ruuasta; Vapaa-ajasta; Matkustelusta (myös julkisesta liikenteestä kotikaupungissa); Lasten tai muiden läheisten tarpeista; Omien unelmien toteuttamisesta; Lääkkeistä ja/ tai ehkäisystä; Silmälaseista;

Pandemia pakotti julkiset, yksityiset ja järjestötoimijat kehittämään etäpalveluja. Monet saavat niistä avun, mutta eivät kaikki. Osalla ei ole varaa laitteisiin ja yhteyksiin eikä osaamista ja tukea niiden käyttöön. Köyhyysvahdissa korostetaan, että digitalisaation eteneminen kietoutuu yhä voimakkaammin yhteen köyhyyden kanssa, jos asiaan ei puututa.

Ruoka-apua tarvitaan yhä enemmän

Samaan aikaan hyvän kehityksen kanssa on nähty merkkejä köyhyyden syvenemisestä tai vakavan puutteen lisääntymisestä, esimerkiksi yhä useampi elää vain perusturvan varassa ja ruoka-apua on haettu aiempaa enemmän. Kotitalouksien velkaantuminen on lisääntynyt.

Vaikka lapsiperheköyhyys on hieman vähentynyt, luvut ovat edelleen suuria. Lapsiperheköyhyys on erityisen huolestuttavaa, koska sillä on niin yksilöiden elämään kuin koko yhteiskuntaan laajoja ja pitkäkestoisia vaikutuksia.

Yhden aikuisen perheiden tilanne on monin tavoin selvästi muita perheitä huonompi: he muun muassa kokevat muita enemmän köyhyyttä työssäkäynnistä huolimatta ja ovat yliedustettuina toimeentulotuen saajissa. Yksinhuoltajista suurin osa on naisia.

Yksi pienituloisena selvästi erottuva ja ylipäänsä kasvava ryhmä ovat yksinasuvien kotitaloudet. Myös maahanmuuttajataustaisten ihmisten köyhyys on muita ryhmiä suurempaa.

Elinkustannusten nousu kääntänyt köyhyyden kasvuun

Kriisit jatkuvat koronan laimennuttua Venäjän hyökkäyssodalla, siitä aiheutuvalla elinkustannusten nousulla ja kiihtyvällä ilmastokriisillä. Elinkustannusten jyrkkä kallistuminen näyttää kääntävän myönteisen kehityksen. Tutkijat arvioivat vuoden 2022 jälkipuoliskolla, että jo siihen mennessä toteutunut hintojen nousu on nostanut köyhyysastetta 2,5 prosenttiyksikköä. Tämä merkitsee noin 62 000 kotitaloutta lisää köyhyydessä.

Pelkään tulevaisuutta, enkä odota enää kai mitään, en joulua enkä juhannusta. Ei minulla taida olla mitään tulevaisuudensuunnitelmia, liekö ollut enää vuosiin. Vielä enemmän pelottaa, kun kaikki vain kallistuu mm. vastike, sähkö jne. 

Köyhyysvahti on Köyhyyden vastaisen verkoston kokoama raportti Suomen köyhyystilanteesta. Se ei ole tutkimus vaan kooste tilasto- ja tutkimustietoa sekä köyhyyttä kokevien ihmisten näkemyksiä. EAPN-Fin verkosto tuotti Köyhyysvahdin nyt kuudetta kertaa. Vastaavia raportteja tehdään eri Euroopan maissa. Niistä koottu eurooppalainen kooste julkistettiin Euroopan parlamentissa 13.10.2022.

Erja Saarinen

Köyhyysvahti 2022 – Suomen köyhyysraportti

EAPN-FIN Köyhyysvahti 2022 tiivistelmä

Poverty Watch Finland 2022 Executive summary