Eurooppalainen köyhyysvahti: tältä näyttää köyhyyttä kokevien tilanne Euroopassa

Eri Euroopan maissa köyhyyttä kokevat ihmiset sinnittelevät selviytyäkseen elintärkeistä päivittäisistä menoista, kun hinnat nousevat jyrkästi. Yhä useammat ovat yhä enemmän ruoka-avun varassa.

Elämää vaikeuttavat myös koronapandemian pitkäaikaiset vaikutukset. Korona-aika osoitti eri maissa puutteita terveyspalveluissa ja niihin pääsyssä köyhyyttä kokevilla. Ihmisten mielenterveys on heikentynyt vakavasti.

Muun muassa tämä käy ilmi Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n kokoamasta eurooppalaisesta Köyhyysvahdista. Se julkistettiin 13. lokakuuta Euroopan parlamentissa. Kansallisiin köyhyysvahteihin perustuvaan raporttiin Poverty Watch in Unequal Times of Crises on koottu tietoja köyhyystilanteesta eri Euroopan maissa köyhyyttä kokevien ihmisten näkökulmasta.

Etuudet jäävät jälkeen hintojen noususta

Kaikkialla Euroopassa on otettu kriisien keskellä käyttöön erilaisia sosiaalietuuksia lieventämään toimeentulovaikeuksia vaikeina aikoina. Ne ovat kuitenkin nyt riittämättömiä, kun hinnat nousevat nopeasti.

Edelleen on myös ryhmiä, jotka eivät saa etuuksia tiukkojen saantikriteereiden vuoksi tai siksi, etteivät ihmiset saa niistä tietoa. Etuuksien alikäyttöön ei ole onnistuttu puuttumaan.

Kansallisissa köyhyysvahdeissa tuodaan esiin liiallinen luottamus digitalisaatioon. Se johtaa sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Vaikeimmassa asemassa olevat jäävät vaille tietoa eivätkä pääse tutustumaan oikeuksiinsa.

Lämmitätkö kotisi, maksatko vuokran vai ostatko ruokaa?

Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi on lisännyt energiaköyhyydestä kärsivien määrää. Yhä useampi ei pysty lämmittämään tai viilentämään kotiaan. Kriisi osuu kohtuuttomasti pienituloisiin kotitalouksiin, joissa on tehtävä mahdottomia valintoja energian, vuokranmaksun ja ruoan ostamisen välillä.

Euroopassa asunnottomien määrä on kasvanut. Yhä useammalla vaarantuu oikeus kohtuuhintaiseen ja säälliseen asumiseen.

Kriisi on vaikuttanut suhteettomasti joihinkin väestöryhmiin. Sukupuoleen perustuva köyhyys on kasvussa.

Naiset ovat yksinhuoltajissa enemmistönä ja kantavat suuremman vastuun ja taakan palkattomasta kotityöstä ja hoivasta. Naisilla on pienemmät palkat ja miehiä useammin epäsäännöllinen työsuhde. Naisten köyhyys heijastuu suoraan lapsiperheköyhyyteen. Naisten ja miesten välistä palkka- ja hoivakuilua on kavennettava.

Käsiksi köyhyyden juurisyihin

EAPN pitää tärkeänä laaja-alaisen ja rakenteita korjaavan köyhyyden vastaisen strategian luomista. Sillä tulee puuttua köyhyyden juurisyihin ja tehdä Euroopasta entistä resilientimpi – kestävämpi ja toimintakykyisempi – tulevaisuuden kriiseissä.

Köyhyyttä kokevat ihmiset, myös lapset ja nuoret, pitää ottaa mukaan suunnittelemaan politiikkatoimia ja niiden toimeenpanoa sekä arvioimaan strategioiden jalkautumista ja lainsäädännön toimivuutta. He tuntevat arjen haasteet ja erilaiset sosiaaliturvan ja palveluiden aukkokohdat, jotka täytyy tukkia, jotta ihmisarvoinen elämä olisi mahdollista.

Kaikissa elämänvaiheissa pitää taata kunnollinen palkka ja toimeentulo, joka kattaa elinkustannusten nousun. Viitebudjetteja on syytä käyttää hyväksi, kun arvioidaan palkkojen ja etuuksien riittävyyttä.

Laadukkaat palvelut välttämättömiä köyhyyden vähentämiseksi

EAPN korostaa oikeutta laadukkaisiin, saavutettaviin ja hinnaltaan sellaisiin peruspalveluihin, joihin ihmisillä on varaa. Näitä ovat

  • maksuton tai kohtuuhintainen terveydenhuolto, myös mielenterveyspalvelut
  • laadukas ja kohtuuhintainen julkinen koulutus kaikille
  • kohtuuhintainen asuminen
  • vihreä, kohtuuhintainen ja esteetön julkinen liikenne
  • kohtuuhintainen ja puhdas energia

Digitaalisen kuilun poistamisen pitää olla etusijalla EU:ssa ja jäsenmaissa. Digitalinen palvelu saa olla yksi vaihtoehto. Se ei saa olla pakko.

Investointeja pakolaisten ja maahanmuuttajien tukeen

EAPN pitää erittäin tärkeänä investoimista pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien tukeen ja kotoutumiseen. On päästävä eroon kaksoisstandardeista ja systemaattisesta rasismista, jotka näkyvät eroina ukrainalaisten ja rodullistettujen maahanmuuttajien kohtelussa. On myös puututtava haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien moniperustaiseen syrjintään ja hyväksikäyttöön.

EAPN muistuttaa, että tasaisemman tulon- ja varallisuudenjaon aikaansaamiseksi on puututtava veronkiertoon ja verovälttelyyn. On torjuttava talouden toipumiseksi tehtävät julkisen talouden leikkaukset, jotka osuvat köyhyyttä kokeviin ihmisiin.

EAPN korostaa, että köyhyyden poistaminen on mahdollista vain, kun konflikteja liennytetään ja etsitään ihmiskeskeisiä ratkaisuja oikeudenmukaiseen kohteluun konflikteissa ja sodan koskettamissa maissa.

Erja Saarinen

Lue lisää

Poverty Watch in Unequal Times of Crises
EU Poverty Watch Key Findings + EU Poverty Watch Key Recommendations
pdf
EAPN 13.10.2022