Kysely järjestöille aktiivimallista

Työttömien Keskusjärjestö ja Vates selvittävät, millaista työllistymistä edistävää toimintaa järjestöissä on tai voisi olla.

Uuden asetuksen mukaan aktiivimallin ehdot laajentuvat eli aktiiviehdon täyttävää toimintaa voivat jatkossa järjestää muun muassa järjestöt ja kunnat. Asetus astuu voimaan 1.4.2019.

Työttömien Keskusjärjestö ja Vates-säätiö pitävät hyvänä sitä, jos uusi asetus lisää työllistymistä edistävää valmennusta alueellisesti ja eri kohderyhmille.

Kysely aktiivimallista järjestöille