Pelastakaa Lapset on EAPN-Finin 50. jäsen

EAPN-Fin hallitus hyväksyi 12.2. pitämässään kokouksessa Pelastakaa Lapset ry;n verkoston jäseneksi. Samalla ylittyi 50 jäsenen raja.

EAPN-FIN on avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Verkosto ei ole rekisteröitynyt yhdistys, mutta se on tavallaan Suomen ”köyhyysjärjestö”, koska köyhyys ja syrjäytymisen riski yhdistävät verkoston jäsenten, kuten monien järjestöjen, edustamia ihmisryhmiä.

Pelastakaa Lasten asiantuntemus lapsiperheköyhyydestä vahvistaa verkostoa ja sen Lasten köyhyys -työryhmää. Lapsiperheköyhyys on Suomessa kasvussa. Etenkin yksinhuoltajaperheiden asema on vaikea.

Tervetuloa mukaan aktiiviseen verkostoon

Jäsenyhteisöt ja niiden asiantuntemus ovat EAPN-Finin tärkein voimavara: mitä suurempi verkosto, sitä vahvempi köyhyyden vastainen ääni.

EAPN-Fin verkosto on aktiivinen toimija köyhyyden vastustamisessa. Se on viime aikoina muun muassa osallistunut sosiaaliturvaa uudistavan Toimi-hankkeen työhön. Sillä on vaikuttamiskanavat päättäjiin muun muassa eduskunnan köyhyysryhmän kautta.

Toimittajat osaavat hyödyntää verkoston asiantuntemusta yhä enemmän, esimerkiksi etsiä sen kautta haastateltavia ihmisiä. Tässä avuksi on ollut verkoston jo kolmena vuonna jakama Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille.

Köyhyyttä kokeneiden ihmisten ääni kuuluviin

Verkoston vahvuus ovat toiminnassa mukana olevat köyhyyttä kokeneet ihmiset. Verkoston kansalaistoimintaryhmä ja koko verkosto sen tuella nostavat esiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten ääntä yhteiskunnassa, myös Euroopan tasolla.

EAPN-Fin on osa Euroopan laajuista The European Anti-Poverty Network, EAPN -verkostoa. Se toimii köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan EU:n jäsenmaissa ja muualla Euroopassa.

Osana eurooppalaista verkostoa EAPN-Fin on hyvin perehtynyt EU-politiikkaan ja sosiaalisen Euroopan kysymyksiin. Se tarjoaa näistä kysymyksistä kiinnostuneille järjestöille ja ihmisille hyvän alustan perehtyä ja vaikuttaa EU-tasolla.

Verkoston jäseneksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen [email protected]. Puheenjohtaja Jiri Sironen ja sihteeri Erja Saarinen antavat mielellään lisätietoa toiminnasta.