Vaikuta kyselyyn asiakasmaksujen perinnästä

EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä suunnittelee kyselyä henkilöille, joilta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat menneet perintään perintätoimistoille. Työryhmä haluaa varmistaa, että kyselyssä ovat mukana kaikki tarpeelliset kysymykset asian eteenpäin viemiseksi. Jos haluat osallistua kysymysten tekoon, lähetä ehdotuksesi helmikuun loppuun mennessä Tuula Paasivirralle, [email protected]

Vuonna 2016 lähes 400 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua päätyi ulosottoon. Yli puolessa kunnista asiakasmaksujen perinnän hoitaa yritys, tutkija Vappu Verronen kirjoittaa Kelan tutkimusblogissa.

Tuleva kysely on jatkoa EAPN-Finin vuonna 2017 tekemälle kyselylle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullistamisesta.