Nostetaan lapsiperheiden köyhyys esiin ennen ja jälkeen vaalien

EAPN-Finin Lapsiperheköyhyys-työryhmä kokoontui 12.3. ensimmäistä kertaa uuden puheenjohtajan Liisa Partion vetämänä. Liisa Partio toimii johtavana asiantuntijana Mannerheimin Lastensuojeluliitossa. Kokouksessa olivat esillä vaalivaikuttaminen ja ajankohtaiset lapsiperheiden köyhyyteen liittyvät tilastot ja tutkimukset. Ryhmän nimeksi päätettiin vakiinnuttaa Lapsiperheköyhyys-työryhmä.

Lapsiperheiden köyhyys esille ennen vaaleja ja hallitusohjelman teossa

Köyhyys tai lapsiperheiden toimeentulo on esillä useiden puolueiden vaaliohjelmissa. Ryhmä totesi, että köyhyysteemaa on syytä nostaa esiin vielä ennen vaaleja mahdollisimman monta kertaa ja myös niiden jälkeen hallitusohjelmaan vaikuttamiseksi.

Kannattaa myös liittyä Ääni lapselle -agentiksi. Järjestöjen yhteinen Ääni lapselle -kampanja nosti lapsiperheiden köyhyyden ensimmäiseksi vaikuttamisteemaksi. Kampanjan materiaalit, muun muassa some-kuvat ja infograafit ovat vapaasti käytettävissä.

Twitterissä vaaliviesteissä kannattaa käyttää tunnisteita #vaalit2019 #eduskuntavaalit2019 #eduskuntavaalit ja lisäksi sisällöstä riippuen esimerkiksi #köyhyys #lapsiperheköyhyys #lapset #perheet #hyvinvointi #toimeentulo #perusturva #sosiaaliturva #eriarvoisuus

Ajankohtaiskatsaus lapsiperheiden toimeentuloon vaikuttavista julkaisuista

Ryhmässä keskusteltiin muun muassa yksinhuoltajaperheiden pitkään jatkuneesta heikosta tilanteesta sekä sairauskulujen vaikutuksesta perheen toimeentuloon.

Liisa Partio esitteli koosteen lapsiperheiden köyhyyttä koskevista tilastoista, tutkimuksista ja köyhyyden vähentämiseksi tarvittavista teoista. Sen lähteenä ovat muun muassa uusin tulonjakotilasto, perusturvan arviointiraportti ja kohorttitutkimukset.

Ryhmässä keskusteltiin muun muassa yksinhuoltajaperheiden pitkään jatkuneesta heikosta tilanteesta sekä sairauskulujen vaikutuksesta perheen toimeentuloon.

Kokoukset ovat kaikille avoimia, ilmoittaudu mukaan

Työryhmän tehtävänä on seurata lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa ja luoda synergiaa asian eteen jo työskentelevien kesken. Tavoitteena on saada lapsiperheköyhyyden näkökulma huomioiduksi laajasti monessa toiminnassa.

Tapaamisessa sovittiin, että ryhmän kokouksia on vähintään neljä vuodessa ja ne pidetään Mannerheimin Lastensuojeluliitossa, Toinen linja 17. Kokoukset ovat avoimia. Seuraava kokous pidetään toukokuun lopussa. Jos olet teemasta kiinnostunut, olet tervetullut mukaan. Ilmoittaudu Liisalle liisa.partio(at)mll.fi

Vuoden 2019 aikana työryhmä pyrkii tuottamaan artikkeleita ja mielipidekirjoituksia sekä keräämään aineistoa EAPN-Fin-sivustolle. Artikkeleiden aiheiksi ehdotettiin opiskelijaperheiden toimeentuloa, yksinhuoltajien köyhyyden taustatekijöitä sekä erityistä tukeva tarvitsevien lasten tilannetta.

Ryhmän tärkeimmät viestintäkanavat ovat EAPN-Finin nettisivut sekä Twitter.

Lue lisää

Vaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen

EAPN-Fin vaaliohjelma

Ääni lapselle -kampanja, agenttikirje 3 köyhyysteema:

MLL:n vaalisivut ja -ohjelma

Pelastakaa Lasten vaaliohjelma

UNICEFin hallitusohjelmatavoitteet

Allianssin vaalikone

Artikkeleita ja blogeja

Kai Kailan, Sixten Korkmanin, Taina Laajasalon, Anne Patanan ja Tiina Ristikarin artikkeli Helsingin Sanomissa: Lapset politiikan keskiöön

SOSTE-blogi, Liisa Partio: Otetaan sosiaaliturvan käytänteissä verottajasta mallia

Unicefin blogit lapsiperheköyhyydestä ja koulutuksesta

Haastattelut Yhteishyvässä

Liisa Partion, MLL, haastattelu, Miksi köyhiä perheitä ei ymmärretä? MLL:n asiantuntija: ”Heitä kehotetaan ostamaan multaporkkanoita ja tekemään laatikoita”

Esa Iivosen, MLL, haastattelu, Pinttynyt köyhyys: Huonoimmassa asemassa ovat yksinhuoltajien perheet – ”Tämä on väärin”

Aino Sarkian, Pelastakaa Lapset ry & Esa Iivosen, MLL haastattelu: Köyhän perheen lapselle pahinta on jäädä ulkopuolelle: vääränlaiset vaatteet, synttärikutsut ja luokkaretket

Tutkimuksia ja raportteja

Perusturvan riittävyyden arviointiraportti

Tulonjakotilasto 1.3.2019

Periaatteet perusturvan uudistamiseksi