Silmälasit, keskipitkä ruskea tukka, hymyilee, huivi kaulassa.

Leena Valkonen on EAPN-Finin uusi puheenjohtaja, yleiskokousesitelmän aiheena päihdepalveluiden saavutettavuus

Kuvassa uusi puheenjohtaja Leena Valkonen.
Kuva: Jouko Vatanen

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 22. marraskuuta. Se valitsi Leena Valkosen verkoston uudeksi puheenjohtajaksi. Aluksi sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Heidi Vanjusov puhui päihdepalveluiden saavutettavuudesta.

Yleiskokous päättää toimintapolitiikasta. Se myös valitsee verkostolle puheenjohtajat ja hallituksen.

”Halu edistää sellaisten ihmisten osallisuutta, jotka eivät muuten ehkä tulisi kuulluksi päätöksenteossa”

Puheenjohtajana vuoden 2022 toiminut Irja Remekselä ilmoitti ennen kokousta jättävänsä tehtävän yleiskokouksessa. Puheenjohtajaksi valittiin Leena Valkonen. Häntä esitti TATSI ry. Varapuheenjohtajana jatkaa Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiö Kritsistä.

Leena Valkonen oli EAPN-Finin hallituksessa vuodesta 2018 kaksi kautta. Hänen taustayhteisönsä on ollut Työttömien Keskusjärjestö, jossa hän on toiminut viestinnän asiantuntijana syksystä 2017.

Leena on ollut alusta asti mukana EAPN-Finin ns. PEP, People Experiencing Poverty -yhteistyöryhmässä. Se aloitti tapahtumasarjan Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä. Tapahtuma järjestettiin lokakuussa neljännen kerran.

”Tunnistan köyhyyden haasteen ja omassa työssäni olen perehtynyt myös lainsäädäntöön. Olen eläkeikäinen ja jään varsinaisesta työstäni pois loppuvuoden aikana. Eläkeläisenäkin olen valmis olemaan mukana tehtävässä, jossa voi edistää sellaisten ihmisten osallisuutta, jotka eivät muuten ehkä tulisi kuulluksi päätöksenteossa”, Leena Valkonen sanoo.

EAPN-Finin hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Myös toinen kahden vuoden pesti samassa tehtävässä on mahdollinen.

Vuoden 2022 hallituksesta jatkavat Leena Eräsaari, Pilvi Kähkönen, Jonna Lehikoinen, Päivi Nykyri, Aura Pylkkänen, Aino Sarkia ja Anne Tyni. Uudeksi kaksivuotiskaudeksi hallitukseen valittiin Aino Rukkila A-klinikkasäätiöstä. Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat Larissa Frantz-Koivisto Suomen Caritaksesta, Virpi Hyttinen Kuka kuuntelee köyhää? -verkostosta ja Susanna Kiuru Sininauhaliitosta.

Päihdepalvelut – saatavilla, mutta ei saavutettavissa?

Sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Heidi Vanjusov väitteli Itä-Suomen yliopistossa lokakuussa päihdepalveluihin pääsystä. Hän eritteli EAPN-Finin yleiskokouksen aluksi pitämässään esityksessä päihdepalveluiden tosiasiallista saavutettavuutta.

Lainsäädännössä on periaatteessa turvattu ihmisen mahdollisuus hakeutua itse palveluihin, jotka ovat laadukkaita ja vastaavat hänen tarpeisiinsa: Viranomaisella on velvollisuus tiedottaa palveluista, vieläpä ymmärrettävällä kielellä, ja neuvoa ja ohjata ihmisiä.

Lainsäädännössä myös turvataan palveluiden resurssit ja laatu ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Useammassa laissa myös säädetään asiakkaan oikeuksien kunnioittamisesta. Siltikään kaikki tarvitsevat eivät tunnu saavan päihdeongelmiin apua. ”Se ei riitä, että on kauniita sanoja lainsäädännössä”, Vanjusov totesi.

Saavutettavuuden ulottuvuuksina hän käsitteli institutionaalista, informatiivista, fyysistä, taloudellista ja kokemuksellista ulottuvuutta – sitä, mitä järjestelmän olisi kullakin ulottuvuudella huomioitava, jotta palvelut olisivat oikeasti saavutettavia.

Heidi Vanjusov: Saatavilla, mutta ei saavutettavissa? Sosiaalioikeudellinen tutkimus päihdepalveluihin pääsystä. Esitys EAPN-Fin yleiskokous 2022

Toimintasuunnitelmassa muun muassa eduskuntavaalivaikuttamista

Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokousosallistujille kerrottiin myös kuluvan vuoden toiminnasta.

Yleiskokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Kuten aiempina vuosina verkostossa jatkavat kolme työryhmää, Kansalaistoimintaryhmä, Lapsiperheköyhyys ja Terveys ja köyhyys -työryhmät. Sisältötyötä tehdään paljolti niissä. Ensi vuonna pidettävät eduskuntavaalit ovat tärkeä vaikuttamisen kohde. Verkosto on tehnyt omat eduskuntavaalitavoitteensa.

Ensi vuonna on tarkoitus taas tehdä Köyhyysvahti, järjestää köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien tapaaminen ja jakaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille. Nämä jo pitempään vuosittain toistuneet toimet alkavat olla EAPN-Finin parhaiten tunnettua toimintaa.

Yleiskokoukseen osallistuivat edustajat 22 jäsenjärjestöstä. Kaikkiaan EAPN-Finilla on 54 jäsenjärjestöä, jäsenverkostoa ja henkilöjäsentä. Yhteensä osallistujia oli noin 30.

Erja Saarinen

Lue lisää

Heidi Vanjusovin väitöskirja: Saatavilla mutta ei saavutettavissa? Sosiaalioikeudellinen tutkimus päihdepalveluihin pääsystä