Liity jäseneksi

EAPN-Finin varsinaisia jäseniä voivat olla järjestöt, muut yhteisöt, ryhmät ja verkostot, joiden toiminta ja tavoitteet ovat EAPN-Finin tavoitteiden mukaiset (ks. verkoston säännöt). Tukijäseniä voivat olla yhteisöt, ryhmät ja henkilöt, jotka haluavat edistää verkoston tavoitteita.

EAPN-Finin tavoitteena on

  • tukea köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista toimintaa paikallisesti, alueellisesti,
    valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä
  • tuoda esiin köyhien ja syrjäytyneiden oma ääni ja edistää köyhyyttä ja syrjäytymistä
    kartoittavien selvitysten ja tutkimusten tekoa sekä tiedottaa niistä
  • toimia Suomen ja Euroopan unionin välisen sosiaalipoliittisen keskustelun ja
    vuorovaikutuksen edistäjänä.

Verkoston jäsenyyttä voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen verkoston sihteerille erja.saarinen(at)soste.fi. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemuksesta. Verkoston jäsenmaksu on vuosittain jäsenen oman harkinnan mukaan 75–550 €.