Mies lukuisten tyhjien parkkiruutujen keskellä

Mitä pitempi köyhyys, sitä osattomammaksi ihminen itsensä kokee

EAPN-Finissäkin mukana ollut tutkija Eeva-Maria Grekula on kirjoittanut raportin Köyhyyslokerossa – osallisuutta muiden ehdoilla. Siinä tarkastellaan laajan kysely- ja haastatteluaineiston avulla nykyajan köyhyyttä kokeneiden osallisuutta. Tulosten mukaan osattomuuden kokemus kasvaa sitä mukaa, mitä pitempään köyhyys kestää.

Raportin pääroolissa ovat köyhät niin tilastollisen tarkastelun kohteina kuin runsain haastattelukatkelmin. Siinä on myös hyödynnetty THL:n kehittämää osallisuusindikaattoria vastaajien osallisuuden kokemuksen mittaamiseksi.

Korkea koulutus ja tiedot ja taidot tukevat osallisuutta

Tutkimuksen tulosten mukaan köyhyys ja osattomuus kulkevat käsi kädessä. ”Näyttää siltä, että mitä pitempään köyhyys jatkuu ja mitä suurempaa niukkuutta ihminen kokee, sitä enemmän hän kokee osattomuutta”, Grekula toteaa tutkimustiedotteessa. ”Toisaalta korkea koulutus tai muualta hankitut tiedot ja taidot näyttäisivät jossain määrin tukevan osallisuutta köyhinäkin aikoina. Tässäkin mielessä esimerkiksi työttömien mahdollisuuksia opiskella olisi hyvä kohentaa.”

Heikon osallisuuden kokemuksen takana näyttää olevan useammasta tekijästä aiheutuvaa eriarvoisuutta. Keskimäärin matalimpia lukemia osallisuusindikaattorista saivat henkilöt, jotka olivat työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai muuten pitkäaikaisesti sairaana, ja jotka olivat terveyteensä tyytyväisiä vain hyvin harvoin. ”Pelkästään köyhyys ei siis selitä aineistoni matalia osallisuusindikaattorituloksia”, Grekula sanoo.

Pitkittyneen köyhyyden torjunta entistäkin tärkeämpää

Grekulan tutkimustulosten tärkeyttä korostaa se, että köyhyys on yhä useammin pitkittynyttä. Esimerkiksi yhä useampi joutuu tukeutumaan viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi turvaksi tarkoitettuun toimeentulotukeen pysyväisluontoisesti. ”Kun tiedetään, että osallisuuden kokemus heikentyy köyhyyden jatkuessa, köyhyyden pitkittymisen torjuminen tulee entistäkin perustellummaksi”, Grekula korostaa.

Tuore Vasemmistofooruminen julkaisema raportti on osa suurempaa tutkimuskokonaisuutta nykyajan suomalaisesta köyhyydestä. Aiemmassa 2019 julkaistussa raportissa Kertomuksia nykyajan köyhyydestä Grekula keskittyi köyhyyttä kokeneiden ajatuksiin köyhyyden syistä ja seurauksista sekä siitä, miten köyhyyttä heidän mielestään tulisi vähentää.

Lue raportti Köyhyyslokerossa – osallisuutta muiden ehdoilla.