Mies öisellä kadulla kasvomaski päällään

Pandemialla suhteettoman suuri vaikutus haavoittuvassa asemassa oleviin

Olemassa oleva eriarvoisuus syvenee EU:n jäsenmaissa, koska koronapandemialla on suhteettoman suuri vaikutus haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Tämä selviää Eurofoundin kyselytutkimuksesta. Sen mukaan vaikeudet saada rahat riittämään ovat merkittävästi lisääntyneet jo ennestään heikossa tilanteessa olevilla.

Helmi- ja maaliskuussa 2021 tehty Eurofoundin kolmas sähköinen kyselytutkimus valottaa ihmisten sosiaalista ja taloudellista tilannetta unionin 27 jäsenmaassa, kun koronarajoitusten kanssa oli eletty lähes kokonainen vuosi. Ensimmäinen kysely tehtiin huhtikuussa 2020.

Raportissa täsmennetään ongelmia, joita on pandemian aikana noussut esiin. Niitä ovat muun muassa kasvava epävarmuus työpaikkojen säilymisestä, henkisen hyvinvoinnin heikkeneminen, sukupuolten tasa-arvossa saavutettujen edistysaskelten rapautuminen, instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen heikkeneminen, työ- ja yksityiselämän tasapainon huonontuminen ja rokotevastaisuuden lisääntyminen.

Henkinen hyvinvointi heikentynyt etenkin nuorilla ja työnsä menettäneillä

Henkinen hyvinvointi on laskenut heikoimmalle tasolleen kaikissa ikäryhmissä sen jälkeen, kun pandemia yli vuosi sitten puhkesi. Tämä näkyy etenkin nuorilla ja työpaikkansa menettäneillä.

Kansalaisten tyytyväisyys kriisin tukitoimenpiteisiin on vähentynyt jyrkästi, ja nyt vain 12 prosenttia pitää niitä oikeudenmukaisina. Kesällä 2020 vastaava luku oli 22 prosenttia.

Tuen saantia helppona ja tehokkaana pitävien määrä on vähentynyt 16 prosentista kesällä 2020 10 prosenttiin keväällä 2021. Lähes yksi kymmenestä vastaajasta oli saanut hylkäävän vastauksen taloudellista tukea koskevaan pyyntöönsä.

Luottamus instituutioihin romahtanut

Luottamus instituutioihin on romahtanut, erityisesti luottamus kansallisiin hallituksiin. Se laski kaikissa jäsenvaltioissa alle pandemian alussa kirjatun tason. Myös luottamus EU:hun väheni, mutta se on edelleen suurempaa kuin luottamus kansallisiin hallituksiin. 

Tutkimuksen tulokset korostavat tarvetta omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkien kriisistä erittäin tuntuvasti kärsineiden ryhmien tukemiseksi, jotta estetään heidän joutumisensa yhä heikompaan asemaan. 

Lue lisää

Ahrendt, Daphne; Mascherini, Massimiliano; Nivakoski, Sanna; Sándor, Eszter: Elämä, työ ja covid-19 (päivitys huhtikuu 2021): Mielenterveysongelmat lisääntyvät ja luottamus heikkenee koko unionissa toisena pandemiavuonna. Eurofound 10.5.2021.