Pelastakaa Lasten kysely: Koronakevät osunut pahiten vähävaraisten perheiden lapsiin

Vähävaraisten perheiden lapset ovat joutuneet erityisen haastavaan asemaan koronakeväänä. Heistä suuri osa on muun muassa huolissaan perheensä toimeentulosta ja tuen tarpeesta. Pelastakaa Lapset kysyi huhtikuussa yli 3 000 lapselta koronapandemian vaikutuksista heidän arkeensa, hyvinvointiinsa ja perheidensä tilanteeseen.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne heikentää lasten hyvinvointia ja aiheuttaa huolta vanhempien jaksamisesta sekä perheen taloudesta. Lapsen ääni 2020 -kyselyyn vastasi huhtikuussa yli 3 000 lasta eri puolilla Suomea. Kysely osoittaa, että erityisen hankalassa asemassa ovat vähävaraisten perheiden lapset.

Useampi kuin joka neljäs, 27 prosenttia, kyselyyn vastannut lapsi koki henkisen hyvinvointinsa poikkeustilanteen vuoksi erittäin huonoksi tai melko huonoksi. Vähävaraisten perheiden lapsista näin tunsi 43 prosenttia. Vähävaraisten perheiden lapset kertovat muita useammin myös haasteista koulunkäynnissä sekä perheen tuen tarpeen lisääntymisestä.

Lapsia huolettavat muun muassa koronapandemian aiheuttamat talousvaikeudet. Noin joka viides kyselyyn vastannut lapsi koki perheensä toimeentulon heikentyneen poikkeusolojen vuoksi tai oli huolissaan perheensä toimeentulosta. Vähävaraisten perheiden lapsista perheensä toimeentulosta oli huolissaan yli puolet, 57 prosenttia.

Lue lisää

Pelastakaa Lapset ry:
Lapsen ääni 2020 -Lasten näkemyksiä koronakeväästä -raportti