Riskiryhmiin kuuluvilla runsaasti terveyteen ja talouteen liittyviä ongelmia

Terveyteen ja talouteen liittyvät ongelmat kasautuvat yhä useammin samoille henkilöille. Esimerkiksi työmarkkinatuen saajista yli 70 prosenttia kokee taloudellisen tilanteensa vaikeana ja melkein joka toisella on pysyvä vamma tai sairaus. Näin ollen heidän työllistymistään voisi helpottaa ja hyvinvointiaan lisätä parantamalla työttömien psykososiaalisen tuen ja terveyspalvelujen saatavuutta velvoitteiden ja sanktioiden sijaan.

Tämä selviää sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamasta tutkimuksesta, joka toteutettiin Itä-Suomen yliopiston, Kelan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Tutkijoiden mukaan erilaisilla sosiaalipoliittisilla toimenpiteillä voidaan merkittävästi vaikuttaa huono-osaisten tilanteeseen. Tulokset osoittavat, että huono-osaisuutta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa olisi syytä ottaa huomioon myös ihmisten omat kokemukset.

Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa -tutkimuksessa kartoitettiin vankien, työmarkkinatuen saajien, asunnottomien, oikeuspsykiatrian potilaiden sekä päihdetyön ja ruokajonojen asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, luottamusta muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, sosiaalisia taustoja sekä heille suunnattuja palveluja ja tulonsiirtoja.

Kelan tiedote ja linkki tutkimuksen julkaisuun