Vesialoitteen suomalaiset allekirjoitukset luovutettu

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Vesi on perusoikeus” allekirjoitusten keruu päättyi 9. syyskuuta.  Aloitteen on allekirjoittanut yli 15 000 suomalaista. Suomessa kerätyt allekirjoitukset on nyt luovutettu väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi.

Suomen julkisen alan ammattijärjestöjen EU-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta iloitsee siitä, että myös suomalaiset tukevat sitä, että vesi ja vesihuolto eivät voi olla kaupan ja että ne tulee säilyttää julkisissa käsissä.

– Näin taataan parhaiten kohtuuhintainen ja laadukas vesi ja vesihuolto kansalaisille, painottaa aloitteen kansalaistoimikunnan jäsen Eloranta.

Aloite on ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, joka keräsi yli miljoona allekirjoitusta ja vaaditut vähimmäismäärät vähintään seitsemässä EU-jäsenvaltiossa.

Yhteensä lähes 1,9 miljoonaa EU-kansalaista allekirjoitti aloitteen, jossa vaaditaan, että EU takaa kansalaistensa perusoikeuden veteen ja vesihuoltoon lainsäädännössään ja että vesi ei ole kauppatavaraa.

Suomen lisäksi vähimmäistavoite ylitettiin 12 muussa maassa: Liettuassa, Unkarissa, Saksassa, Itävallassa, Sloveniassa, Italiassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Belgiassa, Hollannissa ja Espanjassa.

Allekirjoitusten lopullinen, virallinen määrä vahvistetaan kolmen kuukauden sisällä. Tämän jälkeen EU:n komission on käsiteltävä aloite ja annettava vastaus esitettyihin vaatimuksiin.

Lähde: SASK.fi

EAPN Europe on kampanjoinut aktiivisesti aloitteen puolesta, lisätietoja.