Mies kävelee pimeästä porttikongista kohti valoa ja kadun vilskettä.

Sosiaaliturvakomitean työ etenee – sitä voi seurata webinaareissa

Sosiaaliturvakomitean työ on edennyt: Ensin selviteltiin sosiaaliturvan monimutkaisuutta. Parhaillaan arvioidaan ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen toimivuutta. Komitean jaostot valmistelevat kustakin teemasta materiaalia komitealle.

Työtä voi lähiaikoina seurata kolmessa kaikille kiinnostuneille avoimessa webinaarissa, kunhan muistaa ilmoittautua.

Nopeasti eroon ”tarpeettomasta” monimutkaisuudesta

Komitea käsitteli sosiaaliturvan monimutkaisuutta kokouksessaan 2.11. Jaostojen selvitystyön mukaan näyttää siltä, että vain osa monimutkaisuudesta on ”tarpeetonta”. Yleensä monimutkaisuuden taustalla ja perusteena on tavoite kohdentaa etuus halutulla tavalla tai jokin muu arvovalinta.  

Komitean puheenjohtaja Pasi Moisio THL:stä avaa asiaa kolumnissaan Hyvä paha monimutkaisuus – Sosiaaliturvan monimutkaisuuden kolme kerrosta.

Komitea päätti käyttää etuuslainsäädännöstä johtuvan monimutkaisuuden selvittämisessä kolmikerroksista mallia, jossa ongelmat on jaettu seuraavasti:

a. ”Tarpeeton” monimutkaisuus
b. Etuuksien halutusta kohdentamisesta aiheutuva monimutkaisuus
c. Sosiaaliturvan perusrakenteista juontuva monimutkaisuus.

Osa ongelmista voitaisiin ratkaista ilman lainsäädännön muutoksia, osa ratkaisuista edellyttää lakimuutoksia. 

Komitea pyrkii ratkomaan selvitystyössä mahdollisesti löytyvät ”tarpeettoman” monimutkaisuuden ongelmat sosiaaliturvan kokonaisuudistusta nopeammalla aikataululla. Se nosti esiin muun muassa tiedonkulun haasteet sellaisena toimeenpanon monimutkaisuutena, jota voitaisiin vähentää, kunhan tietosuoja otetaan huomioon.

Ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen vaikeaselkoista ja hankalasti ennakoitavissa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmia molempiin esillä oleviin ongelmiin on koonnut erityisasiantuntija Anna Järvinen SOSTEsta. Hän on komitean asumisen jaoston jäsen.

Järvinen kirjoittaa SOSTEblogissa, että ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on vaikeaselkoista. Ihmiset eivät aina tiedä, miten tulot vaikuttavat etuuksiin. Eri etuudet käyttäytyvät eri tavoin suhteessa ansiotuloihin. Moni pienituloinen saa useampaa etuutta yhtä aikaa, ja siksi pienten työtulojen vaikutusta etuuksiin on vaikea ennakoida.

Tulojen ja etuuksien parempi yhteensovittaminen vaatisi muun muassa etuuksien määräytymisperusteiden selkeyttämistä ja yhtenäistämistä, tukien määrittelyä reaaliaikaisemmin ja maksatuskatkosten välttämistä.

Työn etenemiseen voi perehtyä webinaareissa

Sosiaaliturvauudistuksen tilanteesta kuullaan SOSTEn webinaarissa
Sosiaaliturvauudistus on käynnistynyt – missä nyt mennään? 12.11. Se on kaikille kiinnostuneille avoin, mutta mukaan pitää ilmoittautua.

Sosiaaliturvauudistusta käsittelee myös Monimuotoiset perheet -verkoston webinaari 18.11. Sen aiheena on Kenen sosiaaliturva?

Tietoa Sosiaaliturvakomitean työn etenemisestä on laajasti sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla. Sieltä löytyvät muun muassa linkit komitean yleisölle avoimiin webinaareihin. Seuraavaksi on tulossa 26.11. tilaisuus vuoroasumisen ja sosiaaliturvan solmukohdista otsikolla Lapsen kaksi kotia.

Tietoa Sosiaaliturvakomitean työn etenemisestä sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla

Erja Saarinen