Svara på förfrågan gällande social- och hälsovårdens avgifter

EAPN-Fin:s arbetsgrupp Hälsa och fattigdom har öppnat en elektronisk förfrågan gällande betalning av social- och hälsovårdens lagstadgade avgifter samt FPA:s självriskandelar och problem med att klara av dem.

Svara och sprid gärna länken!