Uudeksi jäseneksi Vailla vakinaista asuntoa ry

EAPN-Finin hallitus hyväksyi kokouksessaan 23.4.2015 verkoston jäseneksi Vaikka vakinaista asuntoa ry:n.

Vailla vakinaista asuntoa ry (VVA ry) on asunnottomien itsensä v. 1986 perustama yhdistys. Se toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunvalvojana vaikuttaen yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön.  Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa.