Verkoston nimi muuttui – Olavi Kaukosesta uusi puheenjohtaja, Marjatta Kauralasta varapuheenjohtaja

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 25.11.2019. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiöstä ja varapuheenjohtajaksi Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiöstä. Puheenjohtaja- ja hallituksenjäsen-valintojen lisäksi verkoston nimi päätettiin lyhentää Suomen köyhyyden vastaiseksi verkostoksi.

Nimestä pois syrjäytyminen

Aika ajoin on keskusteltu Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston nimen muuttamista Suomen köyhyyden vastaiseksi verkostoksi. Pitkää nimeä on haluttu lyhentää, mutta syrjäytymistä on myös pidetty epäonnistuneena sanavalintana. Syrjäyttäminen olisi oikea sanamuoto.

Hallituksessa on keskusteltu asiasta kahteen otteeseen ja hallituksen jäsenet ovat kannattaneet nimen muuttamista. Asiasta päättää yleiskokous- Se hyväksyi nimenmuutoksen yksimielisesti. Nyt nimi vastaa myös verkoston englanninkielistä nimeä European Anti-Poverty Network Finland.

Kokeneet uudet puheenjohtajat

Uudeksi puheenjohtajaksi valittu VTT Olavi Kaukonen on A-klinikkasäätiön toiminnanjohtaja. Hän on aiemmin työskennellyt päihdekuntoutuksen asiakastyössä ja johtotehtävissä sekä tutkimuksessa ja hallinnossa, muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä ja oikeusministeriössä.

Kaukonen on ollut koko työuransa tekemisissä köyhyyden ja huono-osaisuuden kanssa niin asiakastyössä kuin hallinnossa. Hän on ollut aiemmilla kausilla EAPN-Finin hallituksessa.

Varapuheenjohtajaksi valittu Marjatta Kaurala työskentelee Kriminaalihuollon tukisäätiössä kriminaaliasiamiehenä. Tehtävässä edistetään rikostaustaisten ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumista ja pääsyä palvelujen ja etuuksien piiriin. Työ sisältää asiakastyötä sekä edunvalvontaa ja vaikuttamista.

Kaurala on ollut EAPN-Finin hallituksessa 2012–2015. Hän oli myös EAPN-Finin sosiaalipoliittisen työryhmän jäsen ja EAPN-Finin edustajana EAPN:n EU Inclusion Strategies-työryhmässä.

Kaurala oli paitsi Kritsin myös Sosiaalioikeudellisen seuran ja Omaishoitajaliiton ehdokas.

Hallitukseen kolme uutta jäsentä

Hallituksen jäsenistä oli erovuorossa seitsemän. Heistä kahdella Yrjö Mattilalla ja Anja-Riitta Ketokoskella kaksi kahden vuoden kautta tulivat täyteen. Mikael Söderström luopui hallituspaikastaan työpaikan vaihdoksen vuoksi.

Hallituksen jäsenistä tulivat uudelleen valituiksi Anna Järvinen SOSTEsta, Reijo Pipinen Vailla vakinaista asuntoa ry:stä ja Maria Viljanen Suomen Punaisesta Rististä.

Uudet hallituksen jäsenet ovat professori emerita Leena Eräsaari Hyvinvointivaltion vaalijat ry:stä, Anita Salonen Kirkon diakonia ja sielunhoidosta ja Anne Tyni Turun seudun TST ry:stä.

Hallitus- ja puheenjohtajaehdokkaiden esittely EAPN-Fin yleiskokous 2019

”Äänestämisessä Suomi on luokkayhteiskunta”

Kokouksen aluksi valtio-opin professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta puhui eri väestöryhmien poliittisen osallistumisen eroista. Hän tiivisti, että äänestäminen on heijastuma yksilön yleisestä hyvinvoinnista, kuten taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja sosiaalisista verkostoista. Se on vahvasti yhteydessä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden indikaattoreihin.

Taipumus äänestää vaaleissa on suurempi vanhemmilla, korkeasti koulutetuilla ja enemmän ansaitsevilla äänestäjillä. Myös uskonnollisuus, puoluesamastumisen aste sekä poliittinen kiinnostus ja tietotaso lisäävät osallistumista. Erot eri ryhmien äänestämisessä näkyvät myös siinä, mille ryhmille tärkeät asiat pääsevät politiikan asialistalle.

Wassin silmiä avaava esitys aiheutti paljon keskustelua muun muassa siitä, edustavatko mitkään puolueet pienituloisimpia.

Wassin dioihin voi tutustua tästä:

Hanna Wass Institutionalisoituneen edustuksen eliittikehä EAPN-Fin yleiskokous 25.11.2019

Erja Saarinen

Yleiskokouksessa käsitellyt asiat tiivistettynä diaesitykseen

Yleiskokousesitys 25.11.2019