Läheltä kuvattua ruohoa, jossa on vesipisaroita

Vihreän siirtymän sosiaalinen oikeudenmukaisuus aiheena EAPN-Finin aamukahveilla 28.9.

Miten nk. vihreä siirtymä vaikuttaa pienituloisten ihmisten elämään, miten taataan sen oikeudenmukainen toteutus. Tämä on aiheena EAPN-Finin aamukahveilla keskiviikkona 28. syyskuuta. Asiasta puhuu erityisasiantuntija Simo Rissanen SOSTEsta. Hän vastaa ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä koskevasta vaikuttamisesta sekä SOSTEn jäsenjärjestöjen ilmastotyön tukemisesta.

Tilaisuus järjestetään hybridinä – Teams-alustalla ja SOSTEn toimistolla osoitteessa Yliopistonkatu 5,  Helsinki. Paikan päällä on aamukahvit tarjolla kello 8.30. Itse tilaisuus on 9-10.30. Aluksi on 20 – 30 minuutin alustus ja sen jälkeen aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Valtiovarainministeriön määritelmän mukaan vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2030 mennessä.

Strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvakomitean tietokumppanuus –yhteistyössä on luotu Elonkehä-tietokooste. Se keskittyy riskeihin, joita ilmastonmuutos ja luonnonvarojen liikakäyttö aiheuttavat sosiaaliturvajärjestelmän toimivuudelle ja kestävyydelle.

Ilmoittaudu vihreän siirtymän oikeudenmukaisuutta käsittelevään tilaisuuteen 28.9.2022