Henkilön keskivartalo, housuista ulkona tyhjät taskut

Köyhyysneuvostosta valtuustoaloite Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Köyhyys vaikuttaa monin tavoin ihmisten hyvinvointiin. Sen vähentämiseksi voidaantehdä paljon myös hyvinvointialueilla. Ruoka-aputoimijoista koostuva tiimi on esittänyt köyhyysneuvostoja yhtenä keinona ryhtyä toimeen hyvinvointialueilla. Tähän on tarttunut Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Alun perin köyhyysneuvoston idean esitti ruoka-aputoimijoista koostuva Sitralabin Enemmän kuin ruokaa -timi. Sitralab on Sitran muutosohjelma. Köyhyysneuvosto tai köyhyyden vähentämisen neuvosto on yksi keino seurata köyhyystilannetta ja sen vähentämiseksi sovittujen toimien vaikuttavuutta. Valtuustoaloitteen Köyhyysneuvoston perustamisesta teki Tiina Tuomela kesäkuussa 2022. Sen on allekirjoittanut 22 aluevaltuutettua. Elokuussa sitä käsiteltiin hyvinvointialueen aluehallituksessa.

Aloitteessa vaaditaan, että hyvinvointialueiden tulee sitoutua vähentämään köyhyyttä ja taloudellisesta asemasta johtuvaa eriarvoisuutta alueellaan. Tämä on entistäkin tärkeämpää, koska viimeaikaisten kriisien vuoksi yhä useammalla kotitaloudella on toimeentulo-ongelmia.

Köyhyyttä vähennetään yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa

Aloitteen mukaan hyvinvointialueiden tulee asettaa köyhyyden vähentämiseen tähtäävät tavoitteet sekä määrittää niihin liittyvät toimenpiteet, mittarit ja seurantatavat. Tämä tulee tapahtua yhteistyössä kuntien kanssa, osana velvoitetta edistää ja seurata hyvinvointia ja terveyttä alueillaan. Neuvoston tulee vuosittain raportoida köyhyyden vähentämisen tavoitteiden toteutumisesta. 

Aloitteessa muistutetaan, että hyvinvointialueet voivat tukea asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja sujuvia palvelupolkuja myös yhteistyössä alueellaan toimivien yritysten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Neuvostossa korostuu kokemusasiantuntijuus ja moniammatillisuus

Aloitteen mukaan Köyhyyden vähentämisen neuvoston kokoonpanossa korostuu kokemusasiantuntijuus, moniammatillisuus ja laaja-alainen poliittinen edustus.

Neuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa alueen päätöksenteon ja suunnitelmien vaikutuksia vähävaraisiin asukkaisiin, heidän hyvinvointiinsa ja arkeensa. Tavoitteena on edistää vähävaraisten asukkaiden asemaa, hyvinvointia ja osallisuutta sekä lisätä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja toimijuutta paikallisyhteisöissään. Neuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja. Perusperiaatteena on tuoda vähävaraisten ja syrjäytyneiden ääni konkreettisena päätöksentekoon.

Aluehallitus merkitsi 16.8.2022 pitämässään kokouksessa valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähetti sen aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi. 

Erja Saarinen