EAPN-Finin yleiskokouksessa valittiin uusia hallituksen jäseniä

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 29.11.2016 klo 9.15–11.30. Kokouspaikkana oli Magito Oy, (Kaasutehtaankatu 1, Helsinki).

Kokouksen aloitti hankepäällikkö Heli Kauhasen (Kela) alustus toimeentulotuen Kela-siirron ajankohtaisesta tilanteesta. Esitys löytyy täältä.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015, päätettiin toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2017 sekä käytiin läpi EAPN-Finin vuoden 2016 toimintaan.

Lisäksi kokouksessa valittiin uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle. Uudelleen valituksi tuli Sari Laaksonen (Ensi- ja turvakotienliitto). Uusina jäseninä halllituksessa aloittavat Eija Tuohimaa (Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY), Minna Markkanen (Takuusäätiö) ja Tuula Paasivirta (Kuka kuuntelee köyhää -verkosto).