EAPN jäsenverkostoineen kampanjoi riittävien ja saavutettavissa olevien vähimmäistoimeentulojärjestelmien (engl. Minimum Income Scheme, MIS) puolesta EU:ssa ja jäsenmaissa. EAPN:n toteutti Euroopan komission rahoittaman European Minimum Income Network (EMIN) -projektin vuosina 2013−2014 ja sille on tulossa jatkoa vuosina 2017−2018. EAPN-Fin on mukana EMIN2-projektissa.

EMIN-projektin verkkosivut
Analysis of Minimum Income Schemes and roadmaps in 30 countries participating in the EMIN project, Synthesis report 2015
European Minimum Income Network, Suomen maaraportti 2014englanninkielinen versio
ESPN Thematic Report on minimum income schemes, Finland 2015
Perusturvan riittävyys ja köyhyys (THL 2016)
Lauri Mäkinen: Viitebudjettipohjaisen köyhyysmittarin rakentaminen (THL 2016)
Minimum income policies in EU Member States (Study for the EMPL Committee 2017)

Lisätietoja: EMIN2-projektin Suomen koordinaattori Jiri Sironen, jiri.sironen(at)ehyt.fi, 040 450 9077