European Minimum Income Network (EMIN)

EAPN jäsenverkostoineen ja yhteistyökumppaneineen kampanjoi riittävien ja kattavien vähimmäistoimeentulojärjestelmien (engl. Minimum Income Scheme, MIS) puolesta EU:ssa ja kaikissa Euroopan maissa. EAPN:n toteutti EU-komission rahoittaman European Minimum Income Network (EMIN) -projektin vuosina 2013−2014, joka jatkuu nyt vuosina 2017−2018 EMIN2-projektina.

European Minimum Income Network (EMIN) sekä kansalliset EMIN-verkostot ovat avoimia verkostoja eri tahoille, jotka haluavat edistää riittävää ja kattavaa vähimmäistoimeeentuloa EU:ssa ja Eurooopan maissa.

Suomen epämuodolliseen EMIN-verkostoon kuuluu EAPN-Finin lisäksi parisenkymmentä muuta toimijaa kansalaisjärjestöistä, ammattiyhdistysliikkeestä ja tutkijoista. Vuosien 2017-2018 aikana vähimmäistoimeentuloa tehdään tunnetuksi eri tapahtumissa ja seminaareissa.

Suomen EMIN-verkosto osallistuu seuraaviin tapahtumin vuonna 2018
– Suomen sosiaalifoorumi 21.-22.4.
– Kohtaamispaikkapäivät Tampereella 26.-27.4.
– Päihdepäivät 16.-17.5.
– Maailma kylässä -festivaali 26.-27.5.
– Mitä merkitsee köyhyyden vähentäminen ja miten se tehdään? -seminaari HUS:ssa 7.6.
– Everyone on the Bus -bussikiertue Suomessa 13.–16.6.
– Basic Income Earth Networkin (BIEN) maailmankongressi Tampereen yliopistolla 24.–26.8.
– SAK:n Tulevaisuus tänään II-tapahtuma 6.10.
– M/S SOSTE -risteily 9.-10.10.
– Asunnottomien yö 17.10.

Suomi ja vähimmäistoimeentulo:
Sosiaaliturvan riittävyys viitebudjettien valossa (Talous & Yhteiskunta 1/2018)
Lauri Mäkinen: Viitebudjetit meillä ja maailmalla (2018)
Perusturvan riittävyys ja köyhyys (THL 2017)
Lauri Mäkinen: Viitebudjettipohjaisen köyhyysmittarin rakentaminen (THL 2016)
ESPN Thematic Report on minimum income schemes, Finland 2015
European Minimum Income Network, Suomen maaraportti 2014englanninkielinen versio

Linkkejä EU-tasolle:
EMIN-projektin verkkosivut
EMIN2 EU-Context-Report-2017
Analysis of Minimum Income Schemes and roadmaps in 30 countries participating in the EMIN project, Synthesis report 2015
Kohti riittäviä ja saavutettavia vähimmäisturvajärjestelmiä Euroopassa – EMIN1-synteesiraportin tiivistelmä Suomeksi
Minimum income policies in EU Member States (Study for the EMPL Committee 2017)

Lisätietoja:
EMIN2-projektin Suomen koordinaattori Jiri Sironen
jiri.sironen(at)ehyt.fi
040 450 9077